Άρθρα σχετικά με Μάρτιος 2014

Οι 19Robogators στο XTV News

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

afisa250

Θεματικές Ζώνες Gameland – Roboland

Πρόγραμμα Κεντρικής Σκηνής

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Πόστερ

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FLL

012 015 028 013 014 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 030 031 032 033

Δεν υπάρχουν σχόλια