Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περίληψη

Όλες οι χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στα καθήκοντα των σχολικών συμβούλων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το επιμορφωτικό έργο. Θα παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου, το οποίο υλοποιήθηκε την περσινή σχολική χρονιά σε όλα τα σχολεία τη……

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Ποιον τύπο ευφυΐας έχετε;

Ο Howard Gardner πρότεινε ότι υπάρχουν εννιά διαφορετικοί τύποι ευφυίας. Ιστορικά, στα σχολεία, η λογική-μαθηματική και η γλωσσική νοημοσύνη ήταν οι μόνοι τύποι ευφυίας που μπορούσαν να ελεγχθούν μέσω γραπτών τεστ.

Σιγά-σιγά, καθώς η θεωρία του Gardner σχετικά με την ευφυία κερδίζει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική κοινότητα, ολοένα και λιγότερο κατανοητοί τύποι ευφυίας αρχίζουν να έρχονται

 » Διαβάστε όλο το άρθρο