Διδάσκοντας το μάθημα: «Με πινέλο και φαντασία»

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο

Τίτλος: Με πινέλα και φαντασία

Τάξη: Α’ Δημοτικού

Μάθημα: Γλώσσα

Εκτιμώμενη Διάρκεια σεναρίου: 6 διδακτικές ώρες

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η διδασκαλία της πρώτης γραφής και ανάγνωσης, ενσωματώνοντας την ανάπτυξη της ερευνητικής διάθεσης, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της εξοικείωσης των μαθητών και μαθητριών σε διαδικασίες και κριτήρια επιστημονικής μεθοδολογίας, και την εμπλοκή τους σε θέματα του πολύ κοντινού τους περιβάλλοντος , αλλά και σε ζητήματα νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι που θέτονται είναι οι παρακάτω.

Στόχοι

Μέσα από το συγκεκριμένο διαδακτικό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • να αναγνωρίζουν τα δίψηφα σύμφωνα “ντ”

 • να αποκτήσουν κοινές εμπειρίες μέσα από την ανακαλυπτική και τη βιωματική μάθηση.

 • να έρθουν σε επαφή με την τέχνη

 • να γνωρίσουν έργα μεγάλων ζωγράφων

 • να γνωρίσουν το κειμενικό είδος της «λεζάντας»

 • να αναπτύξουν τη φαντασία και δημιουργικότητά τους

 • να αποκτήσουν κοινές εμπειρίες μέσα από την ανακαλυπτική και τη βιωματική μάθηση.

 • να αποκτήσουν καινούριο λεξιλόγιο

 • να ασκηθούν στην περιγραφή

 • να γνωρίσουν και να διαχειρίζονται λογισμικά ζωγραφικής

 • να γνωρίσουν λογισμικά δημιουργίας ψηφιακού παζλ

 • να εξοικειωθούν με τη γραφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

 • να αναπτύξουν δεξιότητες παρουσίασης των εργασιών τους

 • να μάθουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός στόχου

 • να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους

παρουσιαση του σεναριου

Αφετηρία του σεναρίου θα αποτελέσει η εικόνα και το κείμενο του βιβλίου του μαθητή (Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, τεύχος β΄, σ.16 -17) και οι εργασίες από το αντίστοιχο κεφάλαιο στο Τετράδιο Εργασιών.

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_a/math_a_2_13_25.pdf και http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_a/erg_a_2_1_40.pdf

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πρώτο διδακτικό δίωρο

 • Με τη βοήθεια του ανακλαστικού προβολέα και του κεντρικού υπολογιστή της τάξης, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κληθούν να παρατηρήσουν την εικόνα του σχολικού εγχειριδίου («Γλώσσα Α΄ Δημοτικού», Βιβλίο Μαθητή, τεύχος β΄, σ. 16) και να περιγράψουν τι διακρίνουν σε αυτήν. Τα παιδιά προβληματίζονται, καταθέτουν απόψεις, σκέψεις και εικασίες για το τι μπορεί να συνέβη.

 • Δίνονται οι ρόλοι του μαθήματος (Άρης, Πέτρος, Ιωάννα, Δάσκαλος) σε τέσσερα παιδιά και εν συνεχεία η ομάδα αυτή κάνει ανάγνωση του μαθήματος.

 • Ακολουθεί ανάγνωση από δεύτερη ομάδα παιδιών κ.ο.κ.

 • Ακολούθως, οι ομάδες που έχουμε, προετοιμάζονται για να δραματοποιήσουν αυτό το οποίο διάβασαν. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση στην τάξη.

 • Μετά από την δραματοποίηση του κειμένου, τα παιδιά θα ακύσουν το τραγούδι “Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο”, στη διεύθυνση https://youtu.be/LLOXlhdxDMc

 • Ακολουθούν οι ασκήσεις στη σελίδα 17 του βιβλίου μαθητή, καθώς και οι ασκήσεις στις αντίστοιχες σελίδες του τετραδίου εργασιών.

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_a/erg_a_2_1_40.pdf

Δεύτερο διδακτικό δίωρο

 • Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, παίρνουν στα χέρια τους από έναν πίνακα ζωγραφικής, όπου στο πίσω μέρος της κόλλας Α4 αναγράφεται το όνομα του καλλιτέχνη και η ονομασία του πίνακα. Στόχος της κάθε ομάδας είναι να πληκτρολογήσει στον υπολογιστή και πιο συγκεκριμένα στο περιβάλλον της Google, τα στοιχεία, ώστε να βρούνε την εικόνα και να την προβάλλουν σε όλη την τάξη, με τη βοήθεια του ανακλαστικού προβολέα.

 • Ακολουθεί συζήτηση για κάθε πίνακα ξεχωριστά. Επιλέγουμε να ασχοληθούμε με διάσημους πίνακες ζωγραφικής και με διαφορετικές τεχνοτροπίες, με εμφανείς τις διαφορές τους.

 • Με βάση τη συζήτηση που θα προηγηθεί, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει τον δικό της πίνακα ζωγραφικής, επιλέγοντας στοιχεία είτε από τον πίνακα που παρουσίασαν στην τάξη, είτε από τον πίνακα κάποιας άλλης ομάδας που τους έκανε εντύπωση. Τα παιδιά χρησιμοποιούν μαρκαδόρους/ξυλομπογιές/μολύβια/κηρομπογιές και δημιουργούν.

 • Ακολουθεί παρουσίαση των έργων.

Τρίτο διδακτικό δίωρο

Αξιοποιώντας το πρόγραμμα https://www.jigsawplanet.com/ ο/η εκπαιδευτικός, δημιουργεί τόσα παζλ όσα και τα έργα των ομάδων. Το κάθε παζλ είναι και ένα έργο των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της 5ης διδακτικής ώρας, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν προσεκτικά τα έργα όλων των ομάδων και παρατηρούν όλες τις λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα προσπαθεί να λύσει όσο πιο γρήγορα μπορεί το παζλ που θα της τύχει, στο πρόγραμμα jigsawplanet.

Τέλος, με το πρόγραμμα “Tux Paint”, το οποίο έχουμε αποθηκεύσει στους υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής, τα παιδιά σε ζευγάρια, δημιουργούν άλλο ένα έργο, αυτή τη φορά με τη χρήση μόνο του υπολογιστή. Με την τελευταία αυτή δραστηριότητα, “κλείνει” το συγκεκριμένο σενάριο.

Αποτίμηση μαθήματος

18 thoughts on “Διδάσκοντας το μάθημα: «Με πινέλο και φαντασία»

Αφήστε μια απάντηση