Διδάσκοντας το μάθημα: «Με πινέλο και φαντασία»

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο

Τίτλος: Με πινέλα και φαντασία

Τάξη: Α’ Δημοτικού

Μάθημα: Γλώσσα

Εκτιμώμενη Διάρκεια σεναρίου: 6 διδακτικές ώρες

Βασικός σκοπός του

 » Διαβάστε όλο το άρθρο