Δημοτικό Σχολείο

Το δημοτικό σχολείο είναι μαζί με το νηπιαγωγείο μέρος της βασικής, υποχρεωτικής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα σήμερα αποτελείται από έξι τάξεις και είναι εξαετούς διάρκειας (Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού). Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο αρχίζει συνήθως στην ηλικία των έξι ετών. Μετά την παρακολούθηση του Δημοτικού, η υποχρεωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με το τριετές Γυμνάσιο, το οποίο μαζί με το Λύκειο αποτελεί μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ώρες Μαθημάτων ανά τάξη στα ελληνικά σχολεία

Μάθημα Ώρες Α’ Τάξης Ώρες Β’ Τάξης Ώρες Γ’ Τάξης Ώρες Δ’ Τάξης Ώρες Ε’ Τάξης Ώρες ΣΤ’ Τάξης
Γλώσσα 9 9 8 8 7 7
Μαθηματικά 5 5 4 4 4 4
Μελέτη Περιβάλλοντος 4 4 2 2 0 0
Θρησκευτικά 0 0 2 2 1 1
Ιστορία 0 0 2 2 2 2
Αγγλικά 1 1 3 3 3 3
Γεωγραφία 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 3 3
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 0 0 0 0 1 1
Μουσική 1 1 1 1 1 1
Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1 0 0
Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
Δεύτερες Ξένες Γλώσσες (Γερμανικά/Γαλλικά) 0 0 0 0 2 2
Γυμναστική 3 3 3 3 2 2
Ευέλικτη Ζώνη 3 3 2 2 0 0
Πληροφορική 1 1 1 1 1 1