Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περίληψη

Όλες οι χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στα καθήκοντα των σχολικών συμβούλων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το επιμορφωτικό έργο. Θα παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου, το οποίο υλοποιήθηκε την περσινή σχολική χρονιά σε όλα τα σχολεία τη……

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Διδάσκοντας το μάθημα: «Με πινέλο και φαντασία»

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο

Τίτλος: Με πινέλα και φαντασία

Τάξη: Α’ Δημοτικού

Μάθημα: Γλώσσα

Εκτιμώμενη Διάρκεια σεναρίου: 6 διδακτικές ώρες

Βασικός σκοπός του

 » Διαβάστε όλο το άρθρο