Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση »

Τέλος στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στο ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010 δίνει το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην Κεντρική […]

Σχέδιο Νόμου: Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις »

Τίθεται σήμερα (16-03-2018) σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, για τη θεσμοθέτηση των νέων δομών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των στελεχών αυτών. Κατόπιν αυτών, σας […]

Το Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής και άλλες Διατάξεις »

Στο Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, μεταξύ άλλων, υπάρχουν διατάξεις για την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη φοίτηση νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, η οποία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019, κ.ά.

ΥΠΠΕΘ: Τροπολογία στη Βουλή για την πρόσληψη αναπληρωτών »

Κατατέθηκε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις», προς ψήφιση στη Βουλή, […]

Στη διαύγεια τροπολογία στο Σ/Ν του υπουργείου για θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης »

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι έθεσε σε διαβούλευση τροπολογία του σ/ν «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», η οποία αφορά σε «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις »

Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όλα τα άρθρα και το σύνολο του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 28, 29 και 30  Αυγούστου.

Στην Ολομέλεια της Βουλής οι τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας »

Δεκτές κατα πλειοψηφία έγιναν οι τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  από τη Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου και Παραγωγής και εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για την τροπολογία που […]

Σχέδιο Νόμου για Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση »

O Αναπληρωτής Υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης θέτει από σήμερα, Τετάρτη 6/7/2016 και ώρα 18:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων […]

Σχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση »

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαος Φίλης, θέτει από την 7η Ιουλίου 2016 και ώρα 11.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ελληνόγλωσση και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Υπουργός […]

Το Προσχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση »

Η ιστοσελίδα esos δημοσίευσε το τελικό Σχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, που ετοίμασε ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Πελεγρίνης και στάλθηκε για νομοτεχνική επεξεργασία. Ειδκότερα το Προσχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων ορίζει τα εξής:

Όλες οι τροπολογίες στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» »

Τροπολογίες κατατέθηκαν στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Οι τροπολογίες αφορούν τον καθορισμό της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ, τη συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών κλάδων Πληροφορικής, τον καθορισμό ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θέματα καθ΄υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε […]

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το νέο Ασφαλιστικό »

Κατατέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22-04-2016) στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων». Η συζήτηση για το σχέδιο νόμου στις αρμόδιες Επιτροπές αναμένεται να ξεκινήσει από τη Μεγάλη Δευτέρα, ενώ αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση περίπου στις 10 Μαΐου.

Επανακατατέθηκε το σχέδιο Νόμου για την Έρευνα και με διατάξεις για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Βουλή »

Επανακατατέθηκε τελικά το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» προς ψήφιση στη Βουλή, το οποίο σήμερα το μεσημέρι είχε αποσυρθεί. Στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΥΠΠΕΘ: Σχέδιο διάταξης για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών »

O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης κατά τη σημερινή συνάντησή του με τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ,  παρουσίασε σχέδιο διάταξης νόμου για προσωρινό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017, προκειμένου τα σχολεία να λειτουργήσουν χωρίς ελλείψεις εκπαιδευτικών από την πρώτη μέρα του σχολικού έτους.

Δύο τροπολογίες για την επιλογή Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και για θέματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών »

Λίγο πριν την ψήφιση του σχεδίου νόμου «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» κατατέθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δύο τροπολογίες που αφορούν την εκπαίδευση. Η πρώτη για την επιλογή Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η δεύτερη με θέματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχέδιο Νόμου για την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης »

Επανέρχεται πλέον και η συνέντευξη των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, η οποία καταργήθηκε με τον νόμο 4327/15, με μέγιστο τα 15 μόρια, και διατηρείται η  μυστική ψηφοφορία από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, τους Υποδιευθυντές και τους αρχαιότερους Προϊσταμένους (30%) των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, με μέγιστο τα 12 μόρια. Η συνέντευξη δίνεται ενώπιον […]

Σε δημόσια διαβούλευση το Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία »

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00.

Σχέδιο νόμου προς ψήφιση στη Βουλή για επιπλέον μοριοδότηση των εκπαιδευτικών »

Σχέδιο νόμου κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας κ. Α. Λοβέρδο, για την ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία, για την επιπλέον μοριοδότηση των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες και για θέματα ιεροδιδασκαλίων ισλαμικής θρησκείας.

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» »

Σε δημόσια διαβούλευση εισήχθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014), το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αφορά τις δομές και τη λειτουργία και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, μέχρι την 9η Μαΐου 2014. Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου […]

Τροπολογίες του Υπ. Παιδείας (ωράριο, τοποθετήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων, αποσπάσεις σε ΙΕΚ, ΔΔΒΜ, ΣΕΚ και ΣΔ, οργανικές θέσεις) »

Τροπολογίες που αφορούν τον καθημερινό έλεγχο του ωραρίου των εκπαιδευτικών, τις τοποθετήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, τις αποσπάσεις υπαλλήλων και εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ, ΔΔΒΜ, ΣΕΚ και ΣΔ, κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος. Επίσης σε συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ παρέδωσε πρόταση νόμου για τις οργανικές  θέσεις  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας […]