Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων »

Ανακοινώθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής »

Aπό το υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις 8 Ιανουαρίου οι εκλογές. Από 12/1/2016 έως 19/1/2016 οι συνεντεύξεις. 1η Φεβρουαρίου 2016 αναλαμβάνουν οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Τοποθέτηση Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας »

Δείτε εδώ την απόφαση για την τοποθέτηση Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας.

Η υπουργική απόφαση και η εγκύκλιος με τις διευκρινίσεις για τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης »

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που θα αρχίζει με την έκδοση της σχετικής προκήρυξης και θα λήγει […]

Πίνακας Μορίων Υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων »

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας μετά την υπ΄ αρ. 56/5-11-2015 Πράξη του, αναρτά τα μόρια των υποψηφίων για την θέση του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, που αφορούν στην Παιδαγωγική Συγκρότηση και Κατάρτιση, καθώς και στην Υπηρεσιακή Κατάσταση, το επιμορφωτικό έργο και την άσκηση Διοικητικών Καθηκόντων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων »

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.361.22 / 152 / 159720 / Ε3 / 9-10-2015  ( Β΄ 2296 ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, σας γνωρίζουμε, ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως:

Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ – ΔΕ και Ε.Κ. »

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, επισημαίνουμε ότι για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν.4327/2015 ( Α¨50 ) όπου ορίζουν […]

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσεων Δημοτικών Σχολείων »

Ο Δ/ντής Π.Ε. Κέρκυρας προκηρύσσει την πλήρωση, με επιλογή, των θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, για το διδακτικό έτος 2015– 2016.

Το Νοέμβριο συζητείται στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης επιλογών Διευθυντών Σχολείων »

Λόγω της σπουδαιότητάς της υπόθεσης, η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν 57 Διευθυντές Σχολείων και η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης για τις επιλογές Διευθυντών Σχολικών μονάδων, ορίστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να εξεταστεί στις 19 Νοεμβρίου 2015 στον επταμελή σχηματισμό του Γ΄ τμήματος. Συνολικά οι προσφυγόντες είναι 61 μαζί με την Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους πίνακες υποψηφίων για την επιλογή Δ/ντή του Δ.Σ. Δουκάδων »

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας των ενστάσεων για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Δουκάδων Κέρκυρας, σας ενημερώνουμε, ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις κατά των πινάκων. Ως εκ τούτου οριστικοποιούνται οι ήδη υπάρχοντες πίνακες μοριοδότησης.

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Κοινοποίηση Πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Δ.Σ. Δουκάδων »

Έχοντας υπόψη το Ν. 4327/2015 και τις σχετικές εγκυκλίους για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντή σχολικών μονάδων, η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας κοινοποίησε τους παρακάτω πίνακες. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4327/2015 και της αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 εγκυκλίου, η τριήμερη αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των παρακάτω πινάκων λήγει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 […]

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή του ΔΣ Δουκάδων »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Δ.Σ. Δουκάδων της Δ/νσης Π.Ε. Κέρκυρας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από 30-09-2015 έως και 05-10-2015.

Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών & Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων ΠΕ & ΔΕ »

Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών – Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. , εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Από 30/9/2015 έως 5/10/2015 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.

Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων »

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Π.Ε. Κέρκυρας, έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι την έκδοση νεότερης Υπουργικής Απόφασης που θα προβλέπει την πλήρωση της θέσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση […]

Παρατείνεται η θητεία των Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων τμημάτων και ΚΕΔΔΥ »

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας κ. Τάσου Κουράκη, παρατείνεται η θητεία των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ( ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεώτερες υπουργικές […]

Επτά νέες διευκρινίσεις για την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων ΔΕ »

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης εξέδωσε επτά νέες διευκρινίσεις. Δείτε εδώ το έγγραφο.

Συμπληρωματική απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων »

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών ή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πληρώνονται προσωρινά από εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, με βάση το κριτήριο της αρχαιότητας σύμφωνα με το χρόνο συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας‏ »

Η Διεύθυνση ΠΕ Κέρκυρας ανακοινώνει την Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η θητεία των παραπάνω Υποδιευθυντών αρχίζει στις 26-06-2015 (ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας) και λήγει στις 31-07-2017. Δείτε εδώ την απόφαση. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.E. »

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την 18η Ιουνίου 2015 έως και την 19η Ιουνίου 2015.

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Κοινοποίηση οριστικού πίνακα με συνολικές μονάδες υποψήφιων διευθυντών »

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας κοινοποίησε τον οριστικό πινάκα με τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων ΠΕ Κέρκυρας μετά και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στα σχολεία (12-06-2015).