Ανασυγκρότηση του Β΄ Τμήματος των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων όλων των Περιφερειακών Δ/νσων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης »

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση για την ανασυγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Παρακάτω δείτε τις αποφάσεις για όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και την υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού […]

Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με τα Αιρετά Μέλη της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων »

Με υπουργική απόφαση, ανασυγκροτήθηκε το Α ́ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

Επανέρχονται οι Αιρετοί στα Πειθαρχικά Συμβούλια. Διατάξεις για το πειθαρχικό »

Εγκύκλιο εξέδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. Κατρούγκαλος με θέμα: «Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης».

Το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων. Το Πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων »

Δείτε εδώ τον ορισμό μελών του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων. Παρακάτω δείτε και θυμηθείτε το Πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.