RSS Feed for ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙΚατηγορία: ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ

ΥΠΠΕΘ: Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008 »

Σε συνέχεια του από 20-12-2016 σχετικού Δελτίου Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, με τις αριθμ. 217413/Ε1/19-12-2016 & 217425/Ε2/19-12-mathim taksi big4002016 (ΦΕΚ 1350/τ.Γ΄/28-12-2016) υ.α. διορίζονται, για το σχολικό έτος 2016-2017, σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών 144 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 45 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα, από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ15, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.08, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ33 και ΠΕ60.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μονιμοποίηση και βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. »

Με αφορμή ερωτήματα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καθώς και των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμπληρώσει διετή ευδόκιμο υπηρεσία και έχοντας υπόψη την αδυναμία εφαρμογής τουYA_logo Π.Δ.152/2013(Φ.Ε.Κ.240 τ.Α ́/5-11-2013, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τη μονιμοποίηση και βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. κάνοντας γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α ́) μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας »

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας κοινοποίησε τον πίνακα με τα ονόματα και τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, με τη διευκρίνιση ότιmetatheseis τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στον πίνακα καθώς δεν έχουν ακόμη δηλωθεί τα σχολεία επιλογής. Παρακαλούνται οι αιτούντες να ελέγξουν το συνημμένο πίνακα ως προς τα μόριά τους και σε περίπτωση διαφωνίας να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2661040069.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για το σύστημα μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών »

Δείτε εδώ την απόφαση για τη «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για το σύστημα μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου μεταθέσεων, τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων καθώς και για τις αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.»

Υπόμνημα για το διορισμό των διοριστέων Νηπιαγωγών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 »

Υπόμνημα για το διορισμό των διοριστέων Νηπιαγωγών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και κονοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό τηΑποτέλεσμα εικόνας για ασεπ εκπαιδευτικωνς Ελλάδος κ.Τσίπρα Αλέξη, στον Υπουργό Παιδείας κ.Φίλη, στο Σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας κ. Πολίτη Γεώργιο, στη Διευθύντρια του Τμήματος Διορισμών κα Καρδαμίτση Ευδοκία και στον Υπεύθυνο Γραφείου του Υπουργείου Παιδείας κ. Κατσαρό Τάκη.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Παράταση της μεταβατικής περιόδου για τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών (60-40%) »

Με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης, παρατείνεται η μεταβατική περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015 –adeia 2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Διορισμός 13 Νηπιαγωγών από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1115/22-08-2014 τ.Γ΄) η Υπουργική Απόφαση διορισμού, σε θέσεις μόνιμωνapospasei εκπαιδευτικών, δεκατριών (13) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών σχολ. έτους 2013-2014, από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Συμπληρωματική εγκύκλιος διοριστέων ΑΣΕΠ κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών σχολ. έτους 2013-2014 »

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών που προκηρύχθηκαν με την αριθμ. 11547/Δ1egkyklios /28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, προγραμματίζει να προβεί στο διορισμό δεκατριών (13) εκπαιδευτικών αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 και καλεί τους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 26-05-2014 μέχρι 28-05-2014. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Νέοι πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών »

Αντικαταστάθηκαν (37) τριάντα επτά εκπαιδευτικοί λειτουργοί Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών, από τον πίνακα  διοριστέων και επιτυχόντων, καθότι δεν αποδέχθηκαν τονasep διορισµό τους ή διατέθηκαν προς διορισµό από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας της προκήρυξης 3Π/2008,(ΦΕΚ 516/8.8.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Δείτε εδώ την απόφαση του ΑΣΕΠ με τα ονόματα όσων διαγράφονται από τον πίνακα διοριστέων και όσων διατίθενται για διορισμό.

ΦΕΚ.224 κ 225/25-02-2014τ.Γ΄ για διορισμούς εκπαιδευτικών. Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων έως και την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 »

Mε την 21189/Δ1/14−02−2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 15 του Ν. 1566/1985, του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.fek 3255/2004, των άρθρων 4 και 9 του Ν. 3848/2010 και την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20.12.2013 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 288/Α/2007) διορίζονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70−Δασκάλων και ΠΕ60−Νηπιαγωγών σε θέσεις Εκπαιδευτικών σε περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης, όπως αναγράφονται στους κάτωθι πίνακες, με βαθμό ΣΤ και θέτουμε αυτούς στη διάθεση των οικείων Δ/νσεων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Tα ονόματα 99 εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών »

Aπό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων, οι οποίοιypdvmth thumb other250 0 διορίζονται σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι διορισμοί ανά κλάδο και κατηγορία διορισμών έχουν ως εξής:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Εγκύκλιος διορισμών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι καλούνται να υποβάλουν αίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2013-2014, οι εκπαιδευτικοί κλάδων:egkyklios

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Κατανομή των θέσεων για διορισμό το σχολ. έτος 2013-2014 των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα »

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση για την κατανομή των θέσεων για διορισμό το σχολ. έτος 2013-2014 των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο καιypdvmth thumb other250 0 ειδικότητα.

Εγκύκλιος για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/ης 2013-2014 »

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/βμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού ypdvmth thumb other250 0έτους 2013-2014-Κατάρτιση οριστικών πινάκων: i) αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%), ii) 24μήνου και iii) 30μήνου.

Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3848/2012 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση »

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 49104/Δ1/10-04-2013ypdvmth thumb other250 0 (ΑΔΑ:ΒΕ5Ω9-ΔΥΦ) (ΦΕΚ 1017 τ. Β΄/24-4-2013) Υπουργική Απόφαση παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του εδαφίου α΄, της παρ. 1, του άρθρου 9, του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) περί διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως και το σχολικό έτος 2013-2014. Για την απόφαση πατήστε εδώ. Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση διορισμών εκπαιδευτικών »

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει τα ονόματα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζονται σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-2013. Οι διορισμοί ανά κλάδο και κατηγορία διορισμών έχουν ως εξής:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2012-2013 »

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευςης και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2012-2013, προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών από υποψήφίους που είναι εγγεγραμμένοι: α) στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ.2ββ΄του Ν.3255/2004 (ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων ι/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 23-08-2012 μέχρι 27-08-2012. Δείτε εδώ την πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2012-2013.

Kατανομή των θέσεων για διορισμό το σχολ. έτος 2012-2013 των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης »

Δείτε πως κατανέμονται οι 225 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, που θα διοριστούν για το σχολικό έτος 2012-2013. Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση.

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013 »

Η Α’ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς διαρκεί 45 ώρες και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 1ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου του 2012. Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. διαμορφώνουν το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η παρακολούθηση του προγράμματος είναι προαιρετική, διαρκεί 30 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου. Αρχίζει από την  1/11/2012 και ολοκληρώνεται στις 14/12/2012. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Π.Ε.Κ. της περιοχής τους 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Για περισσότερα δείτε εδώ τη νέα εγκύκλιο.

Περιοχές Διορισμών Εκπαιδευτικών Π.Ε. και μετατάξεων από την Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση »

Σας ενημερώνω ότι οι περιοχές που ικανοποιήθηκαν όλες οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα είναι οι παρακάτω:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα