RSS Feed for ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣΚατηγορία: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μ.Μ. Τσίπρα: Γνωμοδότηση για αναδρομικότητα αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων »

Συνεπώς, το Σύνταγμα υιοθετεί ρητά τον κανόνα της μη αναδρομικότητας του νόμου που προκύπτει από την αρχή του κράτους δικαίου και ειδικότερα από την αρχή της ασφάλειας του δικαίου. Συνακόλουθα, είναι σφόδρα αμφίβολη η συνταγματικότητα μίας ενδεχόμενης προσπάθειας να προσδοθεί αναδρομική ισχύ σε όποια νομοθετική ρύθμιση που σχετίζεται με την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, δεδομένου, μάλιστα, ότι οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε αυτές έχουν ήδη …..

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Γνωμοδότηση της Μ.Μ. Τσίπρα: Για την υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο »

Ι. Επί του ερωτήματος, που ετέθη.

Μετά την πρόσφατη αντικατάσταση του άρθρου 13 παρ. 8 του ν. 1566/1985 μέσω της διατάξεως του άρθρου 245 του ν.4512/2018, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η παραμονή στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας μέχρι την συμπλήρωση έξι ωρών ημερησίων ή τριάντα ωρών εβδομαδιαίως; Ποια επιρροή ασκεί στο ερώτημα η υπ’ αρ. πρ. 14181/ΓΔ4/26-1-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων;

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Γνωμοδότηση της Μ.Μ. Τσίπρα: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» »

Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ’ αρχήν τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ, καθώς γι’ αυτούς θα εκδοθεί ειδικός νόμος. Προβλέπεται, ωστόσο, ότι το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Μ.Μ. Τσίπρα: Γνωμοδοτικό σημείωμα για διαδικασία ανοίγματος φακέλων επιλογής Διευθυντών »

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτήματος. Ετέθη υπόψη μου Ερώτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων, το οποίο έχεMMTι ως εξής:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Μ.Μ. Τσίπρα: Γνωμοδοτικό σημείωμα εάν η καταδίκη σε πρώτο βαθμό για ποινικό αδίκημα, αποτελεί κώλυμα κατ’ αρ. 17 παρ.6 του ν.4327/2015 »

ΣΥΝΤΟΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Επί του ερωτήματος. Ετέθη υπόψη μου το ερώτημα, εάν η καταδίκη σε πρώτο βαθμό για ποινικό αδίκημα, που προβλέπεταMMTι στο άρ. 8 παρ.1 του ν.3528/2007 αποτελεί κώλυμα κατ’ αρ. 17 παρ.6 του ν.4327/2015.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΥΠΠΕΘ: Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ.80/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς »

Μετά την έκδοση της αριθμ. 80/2016 Γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή στις 13-7-2016 από τον αρμόδιο Υπουργό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεν εφαρμόζεταYA_logoι στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/11-4-2016), διότι σύμφωνα με το σκεπτικό της Γνωμοδότησης εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ειδική διάταξη της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ.1 του Ν. 4351/2015. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) εφαρμόζεται ως προς το διαδικαστικό θέμα της υποχρεωτικής χορήγησής της και χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΝΣΚ: Γνωμοδότηση για την ποινή Σχολικού Συμβούλου »

Kάθε πειθαρχικός προϊστάμενος οφείλει να παραπέμπει προς κρίση απευθείας στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. ανεξάρτητα από το είδος του πειθαρχικού παραπτώματος.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΔΟΕ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα. Αναλυτικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου Μαρίας-Μαγδαληνής Τσίπρα »

Συνάδελφοι, επειδή η εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα έχει δημιουργήσει αναστάτωση και έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σας αποστέλλουμε αναλυτικόdoe σημείωμα της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. επί του θέματος.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Η ισχύς του Π.Δ. 69/2016 “Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα” (και) για τους εκπαιδευτικούς »

Τόσο το Π.Δ.69/2016  όσο και η εφαρμοστική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 που προβλέπει την διαδικασία , τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

ΔΟΑΤΑΠ: Περί αναγνώρισης ισοτιμίας προγραμμάτων σπουδών »

A. Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει ότι το πρόγραμμα παρέχεται από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής και χορηγείται στο πλαίσιο της οργάνωσης σπουδών συγκεκριμένου Τμήματος/Σχολής του εν λόγω Ιδρύματος με την απαραίτητη κάλυψη όλων των προϋποθέσεων αναγνώρισης που ορίζονται στο νόμο 3328/2005 για το Ίδρυμα – Σχολή- Τμήμα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το χρόνο απουσίας των αναπληρωτών »

Κατ’ ακουλουθία των προεκτεθέντων στο τεθέν ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς για περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα »

Το υπουργείο Παιδείας σχετικά με το τι ισχύει για την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς για περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα, ενημερώνει τα ΠΥΣΔΕ ότι ισχύει η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από την πολιτική ηγεσία την υπουργό Παιδείας Μ. Γιαννάκου το 2007, η οποία ορίζει τα εξής:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Μοριοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς »

Σύμφωνα με την υφιστάμενη ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (ομοίως, από τη διεξαγωγή του πρώτου-μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3848/2010- διαγωνισμού εκπαιδευτικών τοVouli-Olomeleia-aithousaυ ΑΣΕΠ), για την κατάρτιση του Πίνακα (της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3848/2010) από τον οποίο θα γίνονται οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών ανά εκπαιδευτικό κλάδο, θα λαμβάνονται υπόψη και θα μοριοδοτούνται ταπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων είναι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και τα διδακτορικά διπλώματα, όπως ειδικότερα αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 1.α του Ν.3848/2010.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Συνάφεια μεταπτυχιακών με την Ειδική Εκπαίδευση »

Η 11η του Μάρτη είναι η εναρκτήρια ημερομηνία ισχύς των κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή. Η αλλαγή ισχύος της ημερομηνίας έγινε με γνώμονα το σεβασμό προς τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς και την προάσπιση της αξιοπιστίας των τίτλων σπουδών και κατά συνέπεια του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου προς τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Μ.-Μ. Τσίπρα: Γνωμοδότηση για τη μείωση ωραρίου με τα χρόνια υπηρεσίας των συναδέλφων »

Ι. Επί του ερωτήματος. Μου ζητήθηκε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής ΠΕ Σωτηρίου να γνωμοδοτήσω επί του κάτωθι ερωτήματος:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Μ.-Μ. Τσίπρα: Γνωμοδότηση για την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών »

Ετέθη υπόψη μου από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Καβάλας το κάτωθι ερώτημα: «Σε σχολείο του νομού μας συνάδελφοι που τους ανατέθηκαν υποχρεωτικές υπερωρίες, με απόφαση, κατά πλειοψηφία, του συλλόγου διδασκόντων, έκαναν χρήση των στάσεων εργασίας, που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών »

Στο ερώτημα του υπουργείου Παιδείας “αν ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας των άρθρων 50 και 51 του ν.4075/2012 λογίζεται ταυτόχρονα και ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 και του άρθρου 3 του ν.3848/2010, για μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ”, το Γ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε ομόφωνα γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία,

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Γνωμοδότηση σε ερώτημα Διευθυντή Σχολείου για παροχή στοιχείων μαθητών σε γονέα »

Διευθυντής σχολικής μονάδας απηύθυνε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ερώτημα , αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεως σε γονέα μαθητή Δημοτικού Σχολείου, των στοιχείων των συμμαθητών του υιού του, κατά το τρέχον και το προηγούμενο σχολικό έτος και ειδικότερα, αν οι διαλαμβανόμενοι στη σχετική αίτηση ισχυρισμοί του εν λόγω γονέα στοιχειοθετούν ειδικό έννομο συμφέρον για την χορήγηση των ζητούμενων στοιχείων, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του γεγονότος, ότι την επιμέλεια επί του ως άνω μαθητή ασκεί αποκλειστικώς, η μητέρα του.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Γνωμοδότηση για τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών »

Γνωμοδότηση εξέδωσε το ΣΤ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011 (την 1.11.2011) αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ν. 3205/2003.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα, Δικηγόρος: Για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών »

Δείτε εδώ το έγγραφο της Δικηγόρου Μαρίας-Μαγδαληνής Τσίπρα, σχετικά με το υπ’ αριθμόν 11426/19-9-2013 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καθώς και οι τοποθετήσεις στην Α Αθήνας – Δυνατοί συλλογικοί και ατομικοί τρόποι αντίδρασης.