Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

ΥΠΠΕΘ: Για ποιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολείων παρατείνεται η θητεία

Μέχρι τις 31-8-2016 θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, σύμφωνα με εγκύκ31 05 16 dieytintesλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν,και τοποθετήθηκαν για το διδακτικό έτος 2015-2016 με βάση την παρ. 2 της αριθμ. Φ.361.22/.54/102524/Ε3/26-6-2015(ΑΔΑ ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ ) εγκυκλίου που προέβλεπε ότι «Σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, οι τυχόν κενές θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καλύπτονται με αναπλήρωση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης Ε ́ του άρθρου 11 του ν.1566/1985 ( 167 Α ́), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ( 1340 Β ́ ) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α ́)»,και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1824/1988 ( Α ́296 ),θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως το τέλος του σχολικού έτους ( 31-8-2016 ).

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση της θητείας των εν λόγω διευθυντών και υποδιευθυντών.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο Φ.361.22/32/88447/Ε3, 31/05/2016.

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση