Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Εγκύκλιος σχετικά με παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4386/2016

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας  με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ.Α΄/11-05-2016, σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας καegkyklios ι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.


ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ.Α΄/11-05-2016, σχετικά με τις παραιτήσεις των  εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Σας  γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις».  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», ορίζεται ότι:

«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017.  Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση.   Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του σχολικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους. Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη της λήξης του σχολικού έτους».      

Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής,  θα υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη δεκάτη (10η )  Απριλίου εκάστου έτους και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση την τριακοστή πρώτη (31η) Αυγούστου,  οπότε και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2015-2016 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν από την εικοστή (20η ) Απριλίου έως και την τετάρτη (4η)  Μαΐου 2016, θεωρείται  ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση στις 31-08-2016. Την ημερομηνία αυτή (δηλαδή 31 Αυγούστου 2016) εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο στην οποία θα αναγράφεται και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης του κάθε εκπαιδευτικού (π.χ. 22-04-2016 ή 04-05-2016 κλπ.), η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.              

Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α’/09-02-2007).

                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                       ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *