Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

ΔΟΑΤΑΠ: Πρακτική άσκηση σε προγράμματα σπουδών της αλλοδαπής

Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών (σ.σ. αφορά και τα εξ Αποστάσεως), εάν δεν προσκομίσουν στον ΔΟΑΤΑΠ βεβαίωση ότι η πρακτική άσκηση έγινε στη χώρα στην οποία Αποτέλεσμα εικόνας για δοαταπαπονέμεται ο τίτλος: Α.  Δεν θα διορίζονται επειδή δεν θα παίρνουν συνάφεια, Β. Δεν θα παίρνουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, Γ. Για να πάρουν και τα δύο πρέπει να κάνουν πρακτική στη χώρα που εδρεύει το Πανεπιστήμιο.


Πρακτική άσκηση σε προγράμματα σπουδών της αλλοδαπής


Πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος.

Τελευταία Ενημέρωση: 12-02-2016                                                           Πηγή: ΔΟΑΤΑΠ

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση