Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Συγκροτήθηκε άμισθη Επιστημονική Επιτροπή, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου: Α. Να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και Β. Να εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το οποίο και θα γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΟΠΑΙΘ για συνάφειες σχετικές με ΕΕΠ και ΕΒΠ και προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού για συνάφειες σχετικές με εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες και θα εκδίδουν τη σχετική απόφαση.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Επιτροπή θα μελετά τις αιτήσεις με τους συνημμένους τίτλους για τη χορήγηση συνάφειας θα καθορισθούν με Υ.Α. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής και γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής και θα πραγματοποιούνται είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

1. Κουρμπέτης Βασίλειος, Σύμβουλος A ́ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., ως Πρόεδρος

2. Λολίτσας Κων/νος, Προϊστάμενος Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, ως μέλος

3. Κούτρας Στέφανος, Σύμβουλος Β ́ του ΙΕΠ, ως μέλος

4. Βλαχόπουλος Λάζαρος, Σύμβουλος Β ́ του ΙΕΠ, ως μέλος

5. Μουταβελής Αδριανός Σχολικός Σύμβουλος Δ ́, περ. Ειδικής Αγωγής, ως μέλος

6. Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Τμηματάρχης Α ́, Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, ως μέλος

7. Χατζηπέτρου Αθηνά, Επιστημονική συνεργάτης ΕΣΑμεΑ, ως μέλος.

Αναπληρωματικά Μέλη κατά αντιστοιχία

1. Χατζοπούλου Μαριάννα, Διευθύντρια Ειδικού Δ.Σ .Κωφών Πεύκης

2. Σπηλιόπουλος Πολυχρόνης Δ/ντής στο Ειδικό Δ.Σ. κινητικά αναπήρων

3. Παπασταυρινίδου Γεωργία, Εισηγήτρια του ΙΕΠ

4.ΓελαστοπούλουΜαρία, ΕκπαιδευτικόςΕιδικήςΑγωγής

5. Ζυμβρακάκης Γιάννης, Δ/ντής Ειδικού Δ.Σ. Δραπετσώνας

6. Μυστακίδου Μαριάνθη, Διοικητικός Υπάλληλος της Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας
Εκπ/σης του ΥΠΟΠΑΙΘ

7. Λογαράς Δημήτριος, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΣΑμεΑ

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση