Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. των Δημοτικών Σχολείων. 8 στην Κέρκυρα

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το διδακτικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 410 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων. Οι εν λόγωapo_20 εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. των Δημοτικών Σχολείων που έχουν οριστεί με σχετικές Αποφάσεις των Περιφερειακών Δ/ντών Π.Ε. & Δ.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 έως την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Στην Κέρκυρα προλαμβάνονται:

ΔΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
ΦΑΚΥΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΤΖΙΩΤΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

Οι ιδρυμένες Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. στην Κέρκυρα, στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν οι 8 αναπληρωτές είναι: στο Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη, Αγίου Μάρκου, Άφρας, Γιαννάδων, Κασσιόπης, 4ο Λευκίμμης και στα Σχ.Κ. 1ο & 2ο Θιναλίων.

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 4 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 1 εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 2 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής και 2 εκπαιδευτικοί πλήρους & 2 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικής Αγωγής.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν, για το διδακτικό έτος 2014-2015, σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που ορίστηκαν με την Φ. 1ΤΥ/809/101455/Γ1/30-9-2011 (ΦΕΚ 2197/2011 τ.Β΄) Y.A., όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 έως την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση