Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Παροχή διευκρινίσεων για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 70 μέσω ΕΣΠΑ

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 που θα απασχοληθούν στις πράξεις «Υποστήριξη ολοήμερων Σχολείων» για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τουegkyklios ΕΣΠΑ 2007-2013, θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο των 24 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως στο απογευματινό πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει

να εξετάζεται κατά προτεραιότητα η δυνατότητα τοποθέτησής τους στα κλασσικά ολοήμερα σχολεία, και στη συνέχεια σε αυτά με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εφόσον, δε, δεν επαρκούν οι διδακτικές ώρες στο απογευματινό πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να συμπληρώσουν το ωράριο τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ. αριθμ. Φ.50/325/141474/Γ1/03-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟ9-ΩΤΦ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο με τις διευκρινίσεις για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 70 μέσω ΕΣΠΑ, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων».

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση