Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Η απόφαση για χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Σχολικό Έτος 2013‐2014 στο ΕΣΠΑ

Αποφασίστηκε σήμερα 27-09-2013 η χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Σχολικό Έτος 2013-2014 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στο Πλαίσιο των Πράξεων:

 • «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα‐ΑΠ1»,
 • «Στήριξη  των  Σχολείων  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα‐ΑΠ2»,
 • «Στήριξη  των  Σχολείων  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα‐ΑΠ3»,
 • «Πρόγραμμα  εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  ένταξη  μαθητών  με αναπηρία  ή /και  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες‐ΑΠ1»,
 • «Πρόγραμμα  εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες‐ΑΠ2»,
 • «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες‐ΑΠ3»,
 • «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα))‐Η Μετάβαση: Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία‐ΑΠ1»,
 • «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)‐Η Μετάβαση: Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία‐ΑΠ2»,
 • « ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)‐Η Μετάβαση: Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία‐ΑΠ3»,
 • «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων  Τεχνολογιών  και  Ψηφιακού  Εκπαιδευτικού  Υλικού‐ΑΠ1»,
 • «Πρόγραμμα  μέτρων εξατομικευμένης  υποστήριξης  μαθητών  με  αναπηρίες  ή/και  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  για  τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού‐ΑΠ2»,
 • «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού‐ΑΠ3»,
 • «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων‐ΑΠ1»,
 • «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων‐ΑΠ2»,
 • «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων‐ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2&3, και 
 • «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας‐ΑΠ1»,
 • «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας‐ΑΠ2» στους Άξονες Προτεραιότητας 1&2,  του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δείτε εδώ την απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας.

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση