Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Περιφέρειες της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής Κέρκυρας

Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιαςxartis_9.cdr Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Δείτε εδώ το ΦΕΚ.2280/12-09-2013τ.Β΄.

Νομός Κέρκυρας

  • Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα εντάσσονται τα εξής δημοτικά σχολεία:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ,Σ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΙΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

  • Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα εντάσσονται τα εξής δημοτικά σχολεία:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ (ΑΧΑΡΑΒΗΣ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ (ΝΥΜΦΩΝ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΘΩΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

  • Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα εντάσσονται τα εξής δημοτικά σχολεία:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΠΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΤΗ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΜΕΛΙΚΙΩΝ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ − ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ).

  • Στην 42η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Κέρκυρα εντάσσονται τα εξής νηπιαγωγεία:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟY ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΠΕΤΡΙΤΗ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΪΟΥ ΠΑΞΩΝ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΜΕΛΙΚΙΩΝ ΚΑΒΟΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣΤΟΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΞΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΑΚΙΟΥ KΕΡΚΥΡΑΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΜΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΛΩΜΑΤΙΑΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *