Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Σχέδιο νόμου: Ωρομίσθιοι αντί αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου

Με διάταξη του υπό ψήφιση νομοσχεδίου το Υπουργείο Παιδείας αυξάνει από πέντε σε εννέα τις ώρες που απαιτούνται για την πρόσληψη αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (Α.Μ.Ω.). Έτσι αν οι ώρες διδασκαλίας στο ίδιο σχολείο είναι μέχρι και οκτώ προσλαμβάνεται ωρομίσθιος εκπαιδευτικός και όχι αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένες αποδοχές και λιγότερες ημέρες ασφάλισης για τον εκπαιδευτικό.

Για «του λόγου το αληθές» παραθέτουμε το άρθρο 5 του Ν.3848/2010 και την παράγραφο 28 του άρθρου 36 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Άρθρο 5 του Ν.3848/2010

«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας«.

 

Άρθρο 36 παράγραφος 28 του Σ.Ν.

«Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.3848/2010 η λέξη «τέσσερις» αντικαθίσταται από τη λέξη «οκτώ».

Πηγή: dictyo.gr

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση