Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Δ. Μπράτης: Μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Με αφορμή ερωτήματά σας , σχετικά με τις μετατάξεις  εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής  Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας,  Καλλιτεχνικών Μαθημάτων,  Πληροφορικής,  Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών από τη Β/θμια εκπαίδευση στην Α/θμια και έπειτα από την με αριθμ. 147801/Δ1/23-11-2012 Υπουργική Απόφαση επαναπροσδιορισμού των περιοχών μετάθεσης ,σας ενημερώνω ότι  τα αρμόδια Περιφερειακά Συμβούλια της Π.Ε.  πρόκειται να προβούν  στην κατανομή των σχολικών μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης σε ομάδες σχολείων και τον καθορισμό των όμορων ομάδων.

Υπενθυμίζω ότι οι μετατάξεις αυτές  (500 συνολικά) εκκρεμούν από την περσινή χρονιά , παρά τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που είχαν εκδοθεί για αυτό .

Με το υπ’  αριθμ 148741/Δ1/26-11-2012 έγγραφο του υφυπουργού Παιδείας ζητείται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία μέχρι τις 7-12-2012 και να αποσταλούν στο Υπ. Παιδείας οι σχετικές αποφάσεις, προκειμένου να γίνουν οι περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες για τις μετατάξεις. Φυσικά, για να πραγματοποιηθούν οι μετατάξεις θα πρέπει πρώτα να καθορισθούν τα κριτήρια.

Η κατανομή των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 50/1996, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 100/97, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό του».

Δημήτρης Μπράτης

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση