Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Δ. Μπράτης: Σχετικά με την τριετή ισχύ των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ( Ν.4093/2012). Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Με αφορμή ερωτήματά σας σχετικά με την πρόσφατη ρύθμιση του Ν.4093/12-11-12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» , η οποία προβλέπει την τριετή ισχύ των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ , σας ενημερώνω για τα εξής:

1. Στο κεφάλαιο Ζ του Ν.4093 υποπαράγραφος Ζ5 , παράγραφος 4 αναφέρονται :
Η παράγραφος 11 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «11. Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες επιτυχίας και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και ισχύουν για τρία έτη. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισμού τους.»

2. Για τους εκπαιδευτικούς, όμως , ισχύει ο Ν.3848/2010, ως Ειδικός Νόμος , ο οποίος προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, καθώς και τα μεταβατικά στάδια.

Είναι φανερό, από τα παραπάνω, ότι για την ισχύ των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς ισχύει ο Ν3848/2010, ως Ειδικός Νόμος.

Η παρέμβαση που κάνει ο Ν.4093/2012 αφορά στον αρχικό νόμο του ΑΣΕΠ (Ν2190/1994 ), ο οποίος ποτέ δεν ίσχυσε για τους εκπαιδευτικούς .Για τους εκπαιδευτικούς ίσχυσε, καταρχήν, ο Ν. 2525/1997 και τώρα ο Ν. 3848/2010, ως ειδικοί νόμοι. Αυτή εξάλλου είναι και η άποψη του αρμόδιου τμήματος διορισμών Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας.

Δημήτρης Μπράτης

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση