Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Εναπομείνασες Πιστώσεις Αναπληρωτών

Δείτε παρακάτω όλα τα στοιχεία για τις πιστώσεις που αφορούν την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2012-2013, καθώς και τις εναπομείνασες πιστώσεις οι οποίες για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους είναι: μόλις 933 για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ΕΣΠΑ, 492 για την ΕΑΕ, 350 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 88 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κρατικός Προϋπολογισμός

Α/βάθμια:
Αρχικές Πιστώσεις σε Ανθρωπομήνες: 5782*7 = 40474
Προσλήψεις Αναπληρωτών:

Ημερομηνία Αριθμός Ανθρωπομήνες
06/09/2012 3545 34150,17
08/10/2012 656 5619,73
ΣΥΝΟΛΟ 4201 39769,90

Εναπομείνασες Πιστώσεις σε Ανθρωπομήνες : 40474 – 39769,9 = 704,1
Εναπομείνασες Πιστώσεις σε Άτομα : 704,1 / 8 = 88

Β/βάθμια:
Αρχικές Πιστώσεις σε Ανθρωπομήνες: 3793*7 = 26551
Προσλήψεις Αναπληρωτών:

Ημερομηνία Αριθμός Ανθρωπομήνες
07/09/2012 1296 12830,40
21/09/2012 8 75,47
25/09/2012 248 2306,40
11/10/2012 308 2700,13
12/10/2012 669 5842,60
ΣΥΝΟΛΟ 2529 23755,00

Εναπομείνασες Πιστώσεις σε Ανθρωπομήνες : 26551 – 23755 = 2796
Εναπομείνασες Πιστώσεις σε Άτομα : 2796 / 8 = 350

ΕΑΕ
Αρχικές Πιστώσεις σε Ανθρωπομήνες: 3000*7 = 21000
Προσλήψεις Αναπληρωτών:

Ημερομηνία Αριθμός Ανθρωπομήνες
21/09/2012 893 8156,07
25/09/2012 400 3720,00
01/10/2012 392 3567,20
04/10/2012 106 954,00
05/10/2012 10 86,67
11/10/2012 44 385,73
12/10/2012 22 192,13
ΣΥΝΟΛΟ 1867 17061,80

Εναπομείνασες Πιστώσεις σε Ανθρωπομήνες : 21000 – 17061,8 = 3938,2
Εναπομείνασες Πιστώσεις σε Άτομα : 3938,2 / 8 = 492

ΕΣΠΑ
Αρχικές Πιστώσεις σε Ανθρωπομήνες: 4000*8 = 32000 (οι συμβάσεις του ΕΣΠΑ είναι 8μηνες, με επιφύλαξη αυτό)
Προσλήψεις Αναπληρωτών:

Ημερομηνία Αριθμός Ανθρωπομήνες
25/09/2012 1161 10449,00
02/10/2012 784 6873,07
09/10/2012 730 6229,33
11/10/2012 91 797,77
15/10/2012 22 183,33
ΣΥΝΟΛΟ 2788 24532,50

Εναπομείνασες Πιστώσεις σε Ανθρωπομήνες : 32000 – 24532,50 = 7467,50
Εναπομείνασες Πιστώσεις σε Άτομα : 7467,50 / 8 = 933

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Για Αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας υπολογίζεται σύμβαση μέχρι και 21/6/2013 ενώ για Αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας υπολογίζεται σύμβαση μέχρι και 30/6/2013.
2) Κάποιες λίγες από τις αρχικές 7μηνες 12584 πιστώσεις δόθηκαν στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (αυτό για όσους έκαναν το άθροισμα των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού και είδαν ότι βγαίνει 12575 αντί για 12584).
3) Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις διατέθηκαν 570 πιστώσεις (αγνώστου διάρκειας) όσον αφορά στην Α’ φάση των προσλήψεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις ανάγκες της ειδικής αγωγής, εκ των οποίων έχουν απομείνει ελάχιστες (αν όχι καμία).
4) Προϊόντος του χρόνου προφανώς αυξάνεται ο αριθμός των πιστώσεων σε άτομα (μειώνεται ο παρονομαστής με τον οποίο διαιρούνται οι ανθρωπομήνες).
5) Οι πιστώσεις όλων των κατηγοριών είναι κατά τι μεγαλυτερες λόγω των μη αναλήψεων υπηρεσίας και των παραιτήσεων αναπληρωτών.

Επεξεργασία στοιχείων: Patreas
Πηγή: pde.gr

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση