Γιατί να γίνω Γεωπόνος; Τα ΥΠΕΡ και τα ΚΑΤΑ….

Σε ποιους τομείς μπορώ να απασχοληθώ όταν αποφοιτήσω;

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000) και φέρει τον τίτλο «Άσκηση επαγγέλματος του γεωτεχνικού» καθορίζονται οι τομείς στους οποίους εφεξής μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι γεωπόνοι.

Ενδεικτικά:

Στο Δημόσιο τομέα μπορείς να απασχοληθείς σε:

  • Διάφορα υπουργεία και κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Περιφέρειες
  • Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ο.Τ.Α Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα
  • Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και στην
  • Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια ή και ιδιωτική) και Ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στον Ιδιωτικό τομέα μπορείς να απασχοληθείς ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιωτικός υπάλληλος σε πολλούς τομείς όπως αναφέρονται στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000) που προαναφέρθηκε.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές του Γεωπόνου ανά τμήμα του ΓΠΑ;

Μετά την αποφοίτησή σου από κάποιο τμήμα του ΓΠΑ παίρνεις πτυχίο Γεωπόνου. Ωστόσο, οι επαγγελματικές σου προοπτικές διαφέρουν ανάλογα με το τμήμα από το οποίο αποφοίτησες. Κάνε κλικ παρακάτω στο τμήμα που σε αφορά για να βρεις περισσότερες πληροφορίες:

Σε ποιους φορείς του Δημοσίου μπορώ να απασχοληθώ ως γεωπόνος για καθορισμένο χρονικό διάστημα;

α. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.&Τ.)

  • Μέσω Πρακτικής Άσκησης (Αγροτικό)

Περισσότερες πληροφορίες για το Αγροτικό μπορείς να βρεις στην επόμενη ερώτηση.

  • Μέσω Προγράμματος Δακοκτονίας

Η έγκριση των θέσεων των τομεαρχών/γεωπόνων ανά Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της κάθε Νομαρχίας δίνεται από το ΥΠ.Α.Α.&Τ. Η κάθε προκήρυξη ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών ξεχωριστά αλλά κατά την ίδια χρονική περίοδο, συνήθως το μήνα Μάιο.

β. Στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

Η προκήρυξη για τις εκτιμήσεις ανακοινώνεται συνήθως μία φορά το χρόνο από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΛ.Γ.Α. Σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν μπορείς να εργαστείς στα κατά τόπους παραρτήματα του ΕΛ.Γ.Α., ανά νομό της χώρας, από όπου και μπορείς να προμηθευτείς τις σχετικές αιτήσεις.

γ. Σε λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠ.Α.Α.&Τ, όπως π.χ. στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος ΕΛ.Ο.Γ., στα Κέντρα Ελέγχου Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Λιπασμάτων (ΚΕ.Π.Υ.ΕΛ.), στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου, κ.α.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω φορείς αναφέρονται ενδεικτικά. Η δυνατότητα απασχόλησης γεωπόνων σε αυτούς εξαρτάται από τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά και τις αποφάσεις των φορέων για τον τρόπο κάλυψής τους.

 

Δημοσιεύθηκε στην Εργασιακά θέματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση