Κοινωνική ευθύνη επιχείρησης

ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ατομική Εργασία)

Δραστηριότητα 1η:

Εκφώνηση: Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης: • να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους • να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο και • να αναρτήσουν το κείμενό τους στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγχρονων δραστηριοτήτων, Μεσοδιάστημα: Συνεδρία 1 & 2» με όνομα αρχείου: S1_eponymo_onoma.docx.

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

Βρισκόμαστε στο 1ο κεφάλαιο για την επιχείρηση στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ΄Λυκείου. Το βιντεάκι δείχνει μια καμπάνια της εταιρείας DOVE με την οποία προσπαθεί να δείξει την μεταμόρφωση μια γυναίκας με την χρήση καλλυντικών. Το κοινωνικό μήνυμα που προσπαθεί να παρουσιάσει η εταιρεία είναι ότι πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Με αυτό το βιντεάκι προσπαθώ να δείξω στους μαθητές ένα παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης μιας επιχείρησης και να δείξω ότι η επιχείρηση δεν έχει μόνο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.