RSS Feed for ΕκπΑξιολόγησηCategory: ΕκπΑξιολόγηση

Οι μαθητές των ιδιωτικών είναι «καλύτεροι» των συμμαθητών τους στα δημόσια σχολεία; »

Σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ οι μαθητές στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΕ αποδίδουν πολύ καλύτερα από τους συμμαθητές τους στα δημόσια σχολεία. Ειδικά στο Λύκειο, όπου λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν είναι εύκολο να αποδώσει κανείς τη διαφορά σε υποκειμενική βαθμολόγηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι «καλά» και «άριστα» αποδίδει το 56,5% των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, ενώ στα δημόσια μόλις ένας στους τρεις (33,3%).Παράλληλα, ο μαθητής στο δημόσιο υπολείπεται αρκετά του μαθητή στο ιδιωτικό σε όλες τις βαθμίδες. Αν και στο δημόσιο σχολείο καταγράφεται μικρότερη αναλογία μαθητών ανά τμήμα και ανά εκπαιδευτικό, οι επιδόσεις είναι καλύτερες στα ιδιωτικά που, σημειωτέον, έχουν και καλύτερες υποδομές. Ενδεικτικά, στα ιδιωτικά δημοτικά καταγράφεται 1 εργαστήριο ανά σχολική μονάδα έναντι 9,75 των δημοσίων, αλλά και 1,1 υποδομές αντί 0,9 των δημοσίων του 2007. Στα γυμνάσια, 2,9 εργαστήρια ανά μονάδα έναντι των 2,4 των δημοσίων και 2,3 λοιπές υποδομές αντί των 1,5 των δημοσίων. Στα λύκεια, 2,8 εργαστήρια ανά μονάδα έναντι 2,2 δημοσίων και 2,3 λοιπές υποδομές αντί των 1,3 των δημοσίων. Όσο για τις επιδόσεις, στο δημοτικό δεν καταγράφονται σημαντικές διαφορές, αλλά σε γυμνάσιο και λύκειο είναι αξιοσημείωτες. Στο γυμνάσιο, για το 2007, οι μαθητές με «άριστα» και «καλά» ανήλθαν στο 78,2%, ενώ στο δημόσιο ήταν στο 54,8%. Αντιστοίχως, στο λύκειο το ποσοστό των μαθητών με «άριστα» και «καλά» καταγράφηκε στο 56,5%, ενώ για το δημόσιο στο 33,3%.
Δίχως να αγνοώ την εγκυρότητα της έρευνας, θάθελα να «αμφισβητήσω» τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία… Με την έννοια ότι η επιτυχία των μαθητών πλείστων όσων ιδιωτικών σχολείων πρωτίστως οφείλεται (αποκλειόμενων παραγόντων όπως λ. χ. η κοινωνικοοικονομική θέση των γονέων) στη μετατροπή, με το γράμμα του νόμου, της τελευταίας τάξης του Λυκείου σε φροντιστήριο των εξεταζόμενων μαθημάτων στις Πανελλαδικές, τύποις αναφερόμενων στα βιβλία ύλης των υπόλοιπων «δεύτερων» μαθημάτων… Και για να μη κρυβόμαστε, το «πες-πες» στις εξετάσεις πάει σύννεφο …Ως προς τις υποδομές, στην περίπτωση των εργαστηρίων λ.χ. των μαθημάτων των φυσικών επιστημών, ναι μεν αναφέρονται και υπάρχουν, αλλά για τους επαΐοντες, χρησιμοποιούνται κατ΄ελάχιστον, πολύ λιγότερο απ΄ ό,τι στα δημόσια σχολεία… Αυτά επί του παρόντος.

Πηγή:http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=105403

Προς κατάργηση των Πανελλαδικών και δοκιμασίες τρεις φορές τον χρόνο »

Εθνικό απολυτήριο, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και νέο τύπο εξετάσεων, τρεις φορές τον χρόνο, εισηγείται ο επικεφαλής του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφ. Το Βήμα, η πρόταση περιλαμβάνει επτά σημεία «κλειδιά». Συγκεκριμένα:
1. Διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων μετά τη λήψη του απολυτηρίου της Γ΄ τάξης του Λυκείου, το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί και να θεσπιστεί ο θεσμός του εθνικού απολυτηρίου. Συνεπώς, κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Γ΄ τάξη του Λυκείου.
2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να διενεργούνται από ειδικό μόνιμο εξεταστικό φορέα, από το εθνικό κέντρο αξιολόγησης, το οποίο θα αποτελεί ανεξάρτητο φορέα που δεν θα συνδέεται με το υπουργείο Παιδείας. Θα είναι όμως στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην αξιολόγηση, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς που θα προέρχονται από αντίστοιχες ειδικότητες. Το κέντρο αξιολόγησης θα λειτουργεί με τράπεζα θεμάτων, τα οποία συνεχώς θα ανανεώνονται.
3. Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα να προσέρχονται στις εξετάσεις που θα διενεργεί το εθνικό κέντρο αξιολόγησης τρεις φορές τον χρόνο (Σεπτέμβριο- Ιανουάριο- Ιούνιο). Επιτρέπεται η βελτίωση της βαθμολογίας τους, ενώ κάθε επαναληπτική εξέταση θα υπόκειται και σε αφαίρεση μορίων.
4. Για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα λαμβάνεται υπόψη σε σημαντικό ποσοστό η συνολική επίδοση των μαθητών και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Η επίδοση θα καθορίζεται από περιφερειακά τεστ που θα διενεργούνται από το εθνικό κέντρο αξιολόγησης στην Α΄ και στη Β΄ τάξη του Λυκείου, σε συνδυασμό με την προφορική αξιολόγηση και τον φάκελο του μαθητή. Εφόσον η αξιολόγηση της επίδοσης διαφέρει από την αξιολόγηση στις εισαγωγικές εξετάσεις, η διαφορά θα ρυθμίζεται με ειδικό αλγόριθμο.
5. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τέσσερα αντικείμενα, κατά επιστημονική ειδικότητα, με δυνατότητα επιλογής και συνδυασμό περισσοτέρων αντικειμένων για την εισαγωγή σε παρεμφερείς σχολές.
6. Η ύλη των εξετάσεων θα προέρχεται από τα τρία έτη της ύλης που διδάσκεται στο λύκειο.
7. Στον προσδιορισμό της ύλης, καθώς και στα στελέχη του εθνικού κέντρου αξιολόγησης, θα συμμετέχουν τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ. Τα τμήματα των ΑΕΙ θα καθορίζουν επίσης το ύψος της βαθμολογίας για την εισαγωγή φοιτητών στο οικείο πανεπιστήμιο.
Σε αναμονή λοιπόν μιας ακόμα …εκπαιδευτικής μετα-απο-ρύθμισης.

Εθνικό Απολυτήριο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ; »

Το σύστημα του «Εθνικού Απολυτηρίου» θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πρότασης για το νέο τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφ. Καθημερινή. Έτσι, το Εθνικό Απολυτήριο θα περιλαμβάνει πανελλαδικές εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα, ενώ θα συνυπολογίζεται και η επίδοση του μαθητή στις τάξεις του Λυκείου. Στη συνέχεια με την καθοριστική συμμετοχή των ΑΕΙ τα οποία θα θέτουν τα κριτήριά τους, θα γίνεται η επιλογή των εισακτέων ανάμεσα στους κατόχους του Εθνικού Απολυτηρίου. Με τον τρόπο αυτό θα ακυρωθεί -σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον- η βάση του 10.Ταυτόχρονα, η αύξηση του αριθμού των εισακτέων θα οδηγήσει πολύ περισσότερους από σήμερα στα περιφερειακά ΤΕΙ, τα οποία έχουν πολλές κενές θέσεις ύστερα από την καθιέρωση της βάσης του 10. Συγκλίνουσα πρόταση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατέθεσαν η ομοσπονδία των πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ) και η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Πρόταση που προβλέπει:
– Τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων.
– Τα ομοειδή τμήματα θα ορίζουν τον αριθμό των μαθημάτων και την ελάχιστη βαθμολογία που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος.
– Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δίνουν όσα μαθήματα θέλουν για να καλύψουν τα απαιτούμενα των τμημάτων που τους ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, αν οι καθηγητές του Παιδαγωγικού Αθηνών ζητούν ο υποψήφιος να έχει εξετασθεί στα Αρχαία, Φυσική και Μαθηματικά και οι καθηγητές στη Φιλολογία Αθηνών ζητούν εξετάσεις σε Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά, ο ενδιαφερόμενος για τα δύο τμήματα θα πρέπει να εξεταστεί σε Αρχαία, Φυσική, Μαθηματικά, Ιστορία και Λατινικά.
– Οι εξετάσεις θα είναι πανελλαδικές με Τράπεζα Θεμάτων.
– Η διόρθωση των γραπτών θα γίνεται από ειδικώς διαμορφωμένο Σώμα.
Ίδωμεν.

Εξετάσεις μέσω laptop στο λύκειο στη Νορβηγία »

Διαβάζω ότι το χαρτί και το μολύβι ίσως σύντομα να ανήκουν στο παρελθόν για τους μαθητές της Νορβηγίας – ακόμη και στα διαγωνίσματα. Στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα «πείραμα» με 6000 μαθητές από 16 ως 19 χρόνων, οι οποίοι δίνουν και εξετάσεις μέσω του laptop τους. Σημειώνεται ότι στη Νορβηγία το laptop δίνεται στους 16χρονους μαθητές δωρεάν από το κράτος με τον ίδιο τρόπο που τους δίνονται και τα σχολικά βιβλία.Οι μαθητές χρησιμοποιούν το laptop για να κάνουν τις εργασίες τους και τη σχολική δουλειά. Έχουν στάνταρ software όπως κειμενογράφους και προγράμματα για μαθηματικούς υπολογισμούς καθώς και ειδικά προγράμματα για συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά και πρόσβαση στο Ίντερνετ.Τώρα, ακόμη και τα διαγωνίσματα των παιδιών μπορούν να γίνονται μέσω του laptop. Σύμφωνα με το BBC, η δοκιμαστική περίοδος είναι σε εξέλιξη στην επαρχία Νορντ Τρόντελανγκ σε μαθητές λυκείου.Οι μαθητές «κατεβάζουν» τα θέματα από συγκεκριμένο site, ενώ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταφύγουν σε «ψηφιακά σκονάκια» μέσω Ίντερνετ ή σε επικοινωνία μεταξύ τους, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα που παρακολουθεί τους υπολογιστές τους κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος. Η επιτυχία του πειράματος στο Νορντ Τρόντελανγκ αναμένεται να οδηγήσει στην εφαρμογή του σε ολόκληρη τη Νορβηγία. Ανώτατη αξιωματούχος της εθνικής υπηρεσίας για την εκπαίδευση, η Τρίνε Όσκαρσεν, η οποία μίλησε στο BBC, δήλωσε ότι ήδη τα σχολεία σε όλη τη χώρα ερωτώνται για το αν θέλουν να προσχωρήσουν σε αυτό το σύστημα εξετάσεων μέσω laptop.Όπως αναφέρει η μέθοδος αυτή έχει πολλά θετικά, όπως ότι οι μαθητές δεν μπορούν να «κλέψουν» και υπάρχει δικαιοσύνη για όλους, ότι μπορούν να αποδείξουν ότι η δουλειά τους είναι πρωτότυπη και δεν την έχουν «δανειστεί», ότι είναι πολύ πιο γρήγορο καθώς τα παιδιά μπορούν να στέλνουν με mail τις απαντήσεις τους για διόρθωση κ.ά. Στα καθ΄ημάς τώρα, να σχολιάσω ότι μέσω Η/Υ έλαβαν χώρα τελευταία οι πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ α΄και β΄επιπέδου.Το σύστημα φαίνεται ότι δούλεψε- κάποια παρατράγουδα που ελέχθη ότι συνέβησαν στο τεχνικό μέρος ή κατά την «επιτήρηση» στη διάρκεια της εξέτασης/πιστοποίησης, δε νομίζω ότι αποτελούν πρόβλημα.Χωρίς αμφιβολία το σύστημα ξέτασης μέσω Η/Υ πολλά προβλήματα πιθανόν θα έλυνε και στις προαγωγικές /απολυτήριες εξετάσεις όσο και στις εισαγωγικές…Βέβαια αυτό είναι προθύστερο μια κι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές. Αύριο (σε κάποια χρόνια…) ποιος ξέρει, μπορεί να γίνει…

Πηγή :http://www.cosmo.gr/Computers/Norway/237949.html

Περί αδιάβλητου και τα «παρατράγουδα» των Πανελλαδικών »

Νάτα μας έσκασε και …υποκλοπή(;)…Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφ. Τα Νέα ο πρόεδρος του εξεταστικού κέντρου σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Καλαμάτας αποκάλυψε/απέτρεψε την απόπειρα υποκλοπής των θεμάτων από στελέχη και εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού σχολείου τη δεύτερη ημέρα των Πανελλαδικών, «διασώζοντας το αδιάβλητο των εξετάσεων».Αν και δεν υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση επιβεβαίωσης ή απόρριψης της καταγγελίας από τους αρμόδιους του ΥΠΕΠΘ, οι 13 μαθητές του σχολείου μετακινήθηκαν σε άλλο εξεταστικό κέντρο από την επαύριον της καταγγελίας και έρευνα για την υπόθεση διεξάγει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Από την άλλη, διαβάζω σε χιώτικο blog περί χαλαρής επιτήρησης σε ένα από τα λύκεια της πόλης και την απάντηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι πρόκειται για ανυπόστατη φήμη κι ότι «Οι διοικητικοί έλεγχοί μας δεν βρήκαν τίποτα». Κι αν θυμάστε, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2007 είχε δημιουργηθεί σάλος, επειδή κάποια φροντιστήρια δημοσίευσαν τα θέματα στις ιστοσελίδες τους πριν ολοκληρωθεί η αποχώρηση των μαθητών από τα εξεταστικά κέντρα (δες εδώ). Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας και να αναζητηθεί και να αποκαλυφθεί ο υπεύθυνος (ηλεκτρονικό αποτύπωμα) από τη Λυκειακή Επιτροπή δημόσιου σχολείου… Και σαν εμπειρία: Σας έχει τύχει, ως βαθμολογητή, δεκάδα συνεχόμενων τετραδίων, που να έχουν τα ίδια ακριβώς λάθη; Και δε μιλάω για σύμπτωση απαντήσεων στα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής…Αν και εξακολουθώ να θεωρώ το σύστημα αδιάβλητο, κάθε χρονιά όλο και κάτι μου λέει ότι δεν είναι και τόσο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι ότι ίσως να φταίνε τα πολλά εξεταστικά κέντρα, το κάθε λύκειο κι ένα, και καλά στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα, εύκολο είναι να κατανείμεις τους επιτηρητές αλλού για αλλού, έλα όμως που καθόλου εύκολο δεν είναι σε κωμοπόλεις και χωριά. Λέω τώρα, πού να βρεις επιτηρητές που να μην είναι γείτονες, κοντινο-μακρυνοί συγγενείς ή κάτι τέτοιο για το εξεταστικό κέντρο στο Πάνω Χωριό του Κάτω Βράχου; Και βρες επιχειρήματα για το ότι τα αποτελέσματα, δυο μήνες μετά, θα δείχνουν ότι οι επιτυχίες των μαθητών κάποιων επαρχιακών σχολείων ταπώνουν αυτές κάποιων άλλων σχολείων των βόρειων αθηναϊκών προαστίων (τίποτα το ρατσιστικό ή ρητό υπονοούμενο στη σύγκριση). Αλλά και πάλι να ξενιτευτείς για να γράψεις, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, στην πρωτεύουσα του νομού ή της περιφέρειας, όπως συνέβαινε μέχρι πριν δέκα χρόνια, δεν λέει. Μου φαίνεται ότι περισσότερο ανέξοδο και δίκαιο είναι η αυξημένη υπευθυνότητα ενίων εμπλεκόμενων… Εφτά μέρες είναι αυτές, θα περάσουν.

Θέματα Φυσικής Θετικής Κατεύθυνσης ή της νύχτας τα καμώματα… »

Συνηθισμένα τα βουνά! «Μα δε θα γίνει και φέτος καμιά …πατάτα», αναρωτιόμουν προ ημερών συζητώντας με «εξεταστές» συναδέλφους (υποψήφια προς εκπλήρωση της προφητείας απέμεναν, οι συνήθεις ύποπτοι, Φυσική και Αρχαία Κατεύθυνσης).Κι ήλθαν τα θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης, ως …τσιπς (πατατάκια) εξ ουρανού. Θέματα φαινομενικά απλά μέχρι και το 3ο …Για το 4ο θέμα, το πρόβλημα με το διαφορικό βαρούλκο (διπλή τροχαλία το λένε και μου θύμισε οπτικά σελίδες από τον Περιστεράκη των μαθητικών μου χρόνων) δε το συζητώ, ψιλομπλέξιμο. Αλλά να που την επαύριο, το κανόνι έσκασε! Μαζί το political correct της ΕΕΦ «τα θέματα που ετέθησαν ήταν ορθά διατυπωμένα και κλιμακωτής διαβάθμισης» (δες εδώ), άρχισαν οι ενστάσεις… Η πρώτη δημοσιοποίηση με αναφορά στο 4ο θέμα εμφανίστηκε στη γνωστή τοις πάσι εκπαιδευτική ιστοσελίδα (…τρεις πόρτες διαφημίσεις περνάς για να μπεις, τέτοια επιτυχία). Κι από την επομένη ομοβροντίες για το υποερώτημα 3δ (ορθότατες οι ενστάσεις, δες εδώ κι εδώ) και (πάλι) για το τέταρτο θέμα (δες εδώ και για μια περαιτέρω διαδικτυακή συζήτηση και για τα τέσσερα θέματα δες ενδεικτικά εδώ) και έπεται συνέχεια. Και λέω τώρα, πώς θα πάει η δουλειά; Θα ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις, ιδιαίτερα αυτή που αφορά το υποερώτημα 3δ της Φυσικής; Οι όποιες αποκλίσεις από τις ενδεικτικές λύσεις των θεματοδοτών της ΚΕΕ (και των πανομοιότυπων των φροντιστηρίων, βεβαίως, βεβαίως…) θα βαθμολογηθούν με όλα τα μόρια; Θα υπάρξει κάποια, έστω και περιφραστική οδηγία-υπόδειξη σαν αυτή για τη Νεοελληνική γλώσσα (δες εδώ): «Σε απάντηση ερωτημάτων από Βαθμολογικά Κέντρα (…) σας πληροφορούμε ότι οιαδήποτε τεκμηριωμένη ανάπτυξη, είτε αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο είτε στο βιβλίο γενικά, θεωρείται αποδεκτή.»; Κι αν δεν αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο, δεν είναι αποδεκτή ως επιστημονικά τεκμηριωμένη; Μπλέξιμο, και η λύση επαφίεται στην ορθή κρίση του/των βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή…
Και για να πούμε και του στραβού το δίκιο. Ως πότε η όποια ΚΕΕ, ΚΕΓΕ κτλ. θα συνεδριάζει μετά τη δύση του ηλίου κι θα «βγάζει» (= γεννοβολά) τα θέματα μεταξύ 4ης και 6ης πρωινής ώρας, ώρες κατά τις οποίες το βιολογικό ρολόι ορίζει ότι επί έτη πολλά οι καλοί συνάδελφοι-θεματοδότες κοιμούνται (και θα κοιμούνται) τον ύπνο του δικαίου, αλλά για τη συγκεκριμένη νύχτα, πρέπει και να αγρυπνούν και να συσκέπτονται; Είναι να μη συμβούν τα συνήθη παρατράγουδα; Κάποιοι πρέπει να σκεφτούν ότι η εθνική ασφάλεια δεν απειλείται αν οι μετέχοντες της ΚΕΕ σκεφτούν και διατυπώσουν τα θέματα των Πανελλαδικών σε εργάσιμες ώρες σε πλήρη ησυχία και διαύγεια, με πίστωση χρόνου, όπως σε παρόμοιες περιπτώσεις συμβαίνει παντού στον κόσμο.Και επ΄ ευκαιρία, έχετε δει την πόρτα ασφαλείας στην είσοδο της αίθουσας όπου συνεδριάζει η ΚΕΕ; Ούτε το Fort Knox να ήταν! Τέτοια «ασφάλεια», αλλά οι «πατάτες», πατάτες ή της νύχτας τα καμώματα…

Μια έρευνα και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο off #ΙΙ »

Διαβάζω στον τύπο, ότι από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι το «κυνήγι της ύλης» σκοτώνει το σχολείο, ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία κάθε μαθήματος δεν επαρκεί για να κατανοήσουν την ύλη οι μαθητές του Λυκείου (παρ΄ όλα αυτά επί μια 30ετία το κυνήγι τη ύλης καλά κρατεί, δες τα αναφερόμενα στη φετινή εγκύκλιο «…Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης πρέπει να συντάσσει εισηγητική έκθεση σχετική με την πορεία διδασκαλίας της ύλης και να ενημερώνει για τους λόγους της καθυστέρησης σε κάθε περίπτωση. Για να αντιμετωπιστεί η υστέρηση στην πρόοδο και ολοκλήρωση της ύλης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει σε συνεργασία με τους Συλλόγους των διδασκόντων να λάβουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα (αξιοποίηση την με αρ. πρ. 22143/21-2-2008 Υ.Α.) ώστε να επιτευχθεί οπωσδήποτε η ολοκλήρωση της εξεταστέας-διδακτέας ύλης, με τον προσφορότερο για τους μαθητές τρόπο, στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια…»). Αλλά, και για τα σχολικά βιβλία μόνο 4 στους 10 εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι «ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και προωθούν την κριτική σκέψη», ενώ οι 7 στους 10 πιστεύουν ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνουν τα βιβλία «δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες εργασίας της τάξης», είναι εκτός σχολικής πραγματικότητας.Και η άποψη ενός γονέα «Απαξιώνονται τα βιβλία και τα παιδιά από την Α’ Δημοτικού. Θέλουν λυσάρι σε κάθε μάθημα (…).Τα βιβλία είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να μη διευκολύνουν την αυτόνομη λειτουργία του μαθητή» (παρ΄ όλα αυτά μέχρι σήμερα καμιά αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων έχει γίνει, κι αυτή που πέρυσι επιχειρήθηκε, τα λεφτά του Γ΄ ΚΠΣ νάναι καλά, πήγε στις ελληνικές καλένδες, δες κι εδώ). Η διδακτική πράξη, συμπέραναν οι ερευνητές, φαίνεται να παραμένει κυρίως στο λύκειο αρκετά «θεωρητική, παραδοσιακή και προσκολλημένη σε μεθόδους που εν μέρει ανταποκρίνονται στις επίσημες προδιαγραφές». Αυτό συσχετίζεται με παράλληλο συμπέρασμα της έρευνας ότι ο νέος διδακτικός προσανατολισμός που προτείνουν τα σημερινά αναλυτικά προγράμματα σπουδών «δεν φαίνεται να διαμορφώνει ένα νέο εκπαιδευτικό κλίμα στα σχολεία, καθώς οι εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι επιφυλακτικοί ως προς την επιβαλλόμενη καινοτομία».
Προχθές οι προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «φάγανε πόρτα» στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς χαρακτηρίστηκαν συντηρητικές (δες κι εδώ), αν και φαίνεται ότι σε αυτές έχουν ενσωματωθεί τα παραπάνω αναφερόμενα συμπεράσματα της έρευνας. Έχω την εντύπωση ότι η εμπειρία του προέδρου του Συμβουλίου από τη θητεία του ως προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του αντιπροσώπου της ΠΟΣΔΕΠ ως (συν)συγγραφέα ενός από το πολλαπλά (…το εξής ένα!) βιβλία Φυσικής λυκείου, ουδόλως (τους) πείθουν για τις όποιες καλές-στα-λόγια προτάσεις, όταν τα τελευταία 40 χρόνια ουδέν ή το ελάχιστα αναγκαίο θετικό έργο έχει προκύψει από το θεσμοθετημένο για αυτό το σκοπό όργανο. Μπορείτε να το σκεφτείτε;

Περί Θρησκευτικών ο λόγος ή δεν πάμε καλά »

Ο σχολικός σύμβουλος κλΠΕ01 Δυτ. Ελλάδος στις «Οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών» προς τους θεολόγους των σχολείων της αρμοδιότητός του υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, πως «δεν πρέπει να εξαρτάται ο βαθμός από το αν [ο μαθητής] κάθεται φρόνιμα ή όχι στην τάξη», ενώ σημειώνει ότι «δεν είναι παιδαγωγικά ορθό ο οποιοσδήποτε μαθητής να έχει στην καρτέλα του στα Θρησκευτικά το μικρότερο βαθμό και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το μέσο όρο της βαθμολογίας των υπόλοιπων μαθημάτων του» (διάβασε τις Οδηγίες εδώ). Και εγένετο σάλος μέγας στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο (δες εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ) μια και κατά την άποψη κάποιων «Πρόκειται για πρωτοφανή παρέμβαση στα διδακτικά καθήκοντα των καθηγητών η οποία ουσιαστικά υποβαθμίζει τη διδασκαλία των Θρησκευτικών και έρχεται μετά την έκδοση των τελευταίων εγκυκλίων για προαιρετική παρακολούθηση του μαθήματος από τους μαθητές!» Μα σοβαρολογούν οι άνθρωποι; Πού είδαν την πρωτοφανή παρέμβαση; Στο αυτονόητο και το παιδαγωγικά ορθό των Οδηγιών; Για εκκλησιαστικά σχολεία μιλάμε ή για τα «κοινά» γυμνάσια και λύκεια; Και το επιστέγασμα του «στημένου θορύβου» – γιατί περί αυτού πρόκειται κατά τη γνώμη μου- ο υπουργός, σύμφωνα με δημοσίευμα της esos, «έδωσε εντολή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης να διατάξει έρευνα και να ζητήσει ευθύνες». Αν είναι έτσι, τζάμπα κόπος η επικοινωνιακή προσπάθεια meafora.gr του blogger υπουργού…Δε λέμε, πράττουμε.

Νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών στην Κύπρο »

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών , ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου Η πρόταση αφορά :
1. Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας
2.Σύστημα υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
3. Σύστημα αξιολόγησης για μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών
4. Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης
5. Σύστημα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών
6. Σύστημα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών με εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
7.Σύστημα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών / επιλογής των στελεχών της
εκπαίδευσης μέσω της Ακαδημίας Στελεχών Εκπαίδευσης
8. Υπηρεσιακή ανεπάρκεια / ακαταλληλότητα
9. Ανακατανομή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων
10. Σύστημα διοίκησης σχολικών μονάδων
Οι βασικές αρχές που διέπουν την πρόταση για την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου αξιολόγησης είναι:
(α) Η διάκριση των μορφών αξιολόγησης (εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων, διαμορφωτική-συμβουλευτική αξιολόγηση, αξιολόγηση για σκοπούς
προαγωγών).
(β) Η απόδοση της πρέπουσας έμφασης στη διαμορφωτική-συμβουλευτική αξιολόγηση και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
(γ) Η αποσύνδεση της ανέλιξης των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, με στόχο να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για να παραμένουν στην τάξη.
(δ) Ο καθορισμός συγκεκριμένων λειτουργικών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή αξιολόγησης και τη θέση προαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται στο ρόλο και τις αρμοδιότητες της κάθε θέσης.
(ε) Η διαμόρφωση έγκυρων και επιστημονικά θεμελιωμένων εντύπων αξιολόγησης, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα και τα καθήκοντα της θέσης προαγωγής (εκπαιδευτικό, εποπτικό, διοικητικό έργο).
(στ) Η υιοθέτηση συμμετοχικού μοντέλου αξιολόγησης. Για την επιτυχή εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ίδια τα άτομα που θα βιώνουν άμεσα το σύστημα να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξής του, να γνωρίζουν τις πτυχές του και να συμφωνούν με τους στόχους και τις επιδιώξεις του. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία οι εμπλεκόμενοι αναπτύσσουν μια
αίσθηση ιδιοκτησίας, η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στη διατήρηση της εμπιστοσύνης και του αμοιβαίου σεβασμού για το τελικό προϊόν και δημιουργεί την υποχρέωση για την επιτυχία του νέου συστήματος αξιολόγησης.
(ζ) Η διαφάνεια σε κάθε στάδιο των διαδικασιών αξιολόγησης. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα γνωρίζει το πότε θα αξιολογηθεί, τις μεθόδους αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν, τα κριτήρια της αξιολόγησής του, καθώς και τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας.
(η) Η υιοθέτηση απλουστευμένων διαδικασιών σε κάθε μορφή αξιολόγησης.
(θ) Η υιοθέτηση αναπτυξιακής, εξελικτικής και ανατροφοδοτικής προσέγγισης στην αξιολόγηση, ώστε να γίνεται ουσιαστική αξιοποίηση των 9 διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος.
Περισσότερα εδώ.

Ψύχωση για το άριστα »

Tο ισχύον σύστημα βαθμολόγησης «καλλιεργεί την ψύχωση του καλού βαθμού» απάντησαν οι έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς (ποσοστό 59,3%) σε έρευνα που διενήργησε το Eθνικό Kέντρο Kοινωνικών Eρευνών για «το ελληνικό σχολείο στην αυγή του 21ου αιώνα». Πιέσεις στους μαθητές ασκούν όμως και οι γονείς. Tο 70% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η «ψύχωση του καλού βαθμού» εντοπίζεται στους γονείς και καλλιεργείται στους μαθητές από το σπίτι. Kάτι, που παραδέχονται και οι ίδιοι οι μαθητές. Eίναι χαρακτηριστικό ότι το 97% των μαθητών δημοτικού πιστεύει ότι «οι γονείς τους θέλουν να έχουν καλούς βαθμούς», το 41% των μαθητών γυμνασίου ανέφερε ότι «οι γονείς τούς ελέγχουν προκειμένουνα είναι σίγουροι ότι διάβασαν τα μαθήματά τους», ενώ το 34,4% των μαθητών λυκείου δήλωσε ότι οι γονείς τούς «πιέζουν» για να έχουν υψηλούς βαθμούς. Aποτέλεσμα είναι στο δημοτικό το 75% των μαθητών να βαθμολογείται με «άριστα» (βαθμοί 9 ή 10). Στο γυμνάσιο, το ποσοστό των αρίστων πέφτει στο 31,9% (μεβαθμολογίες από 17 έως 20), ενώ στο λύκειο -καθώς μεγαλώνει η προσπάθεια για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- το ποσοστό των άριστων και των πολύ καλών μαθητών αυξάνεται και πάλι φθάνοντας το 64%.

Πηγή:http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&tag=9510&pubid=2845136

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων