Εργασία με θέμα το Πάσχα

13η Εργασία

  • Αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας και μεταφορτώνουμε το αρχείο μας σε σχόλιο στην ανακοίνωση

Εικόνα φτιαγμένη από ψηφία

Εικονοστοιχείο ή pixel (ακρωνύμιο του αγγλικούpictureelement, στοιχείο εικόνας) είναι ένα «σημείο» μιας εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή, για το υπολογιστικό σύστημα, ένα δείγμα πληροφορίας. Στον υπολογιστή η εικόνα αναπαριστάται υπό τη μορφή «ψηφιδωτού».

 » Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

3η Εργασία

Μικροί εξερευνητές

Συναντήσαμε στην ασχολία μας με προγραμματισμό-ζωγραφική την έννοια εικονοστοιχείο

Ερώτηση

Τι σημαίνει εικονοστοιχείο;

  1. Ψάξτε στην εγκυκλοπαίδεια στο σπίτι σας η στον υπολογιστή σας!
  2. Σημειώστε στο τετράδιο σας το αποτέλεσμα της έρευνας.
  3. Στη συνέχεια φτιάξτε ένα έγγραφο κειμένου στον υπολογιστή σας στο οποίο

     » Διαβάστε περισσότερα