3ο ΣΤ2

 

2019-2020

Εργασία μαθητών με συνεργατικά έγγραφα

Φυλλοβόλα δάση

Δημιουργός: npaisop, στις: 21-03-2020, διάρκεια: 00:01:19

Εξ αποστάσεως εργασία μαθητών ΣΤ2 grafis

2018-2019

ΣΤ2

Ερευνητική εργασία «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία βοηθά να αναπτυχθούν τα νησιά»

 

https://prezi.com/fexliwc-_q8c/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

 


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

 


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου