Φροντίδα 1η

Φροντίζω το τετράδιό μου!

Σκέφτομαι

  • Τι σημαίνει για εμένα να είναι φροντισμένο το τετράδιό μου.
  • Τι σημαίνει για τον δάσκαλό μου και για τους συμμαθητές μου να έχω φροντισμένο τετράδιο

Ένα φροντισμένο τετράδιο είναι:

καθαρό, χρωματιστό με ωραία γράμματα, ενημερωμένο, μπορώ να το διαβάσω….