Ξεκινάμε

Μαθαίνω για τις

Περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή

Ζωγραφίζω ένα υπολογιστή

Χρησιμοποιώ γεωμετρικά σχήματα

Εγκαθιστώ στον υπολογιστή μου από το Διαδίκτυο το πρόγραμμα ζωγραφικής TuxPaint (Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα)

Ζωγραφίζω με φαντασία

  • Κεντρική Μονάδα
  • Οθόνη
  • Πληκτρολόγιο
  • Ποντίκι