Σχετικά με το μάθημα των υπολογιστών

Η τρέχουσα σχολική χρονιά για το μάθημά μας είναι η χρονιά της Φροντίδας και του Περιβάλλοντος

Οι μαθητές φροντίζουν  να:

  • Έχουν σε κάθε μάθημα στην τσάντα τους το τετράδιο των υπολογιστών.
  • Έχουν σημειώσει ώστε να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο

     » Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινάμε

Μαθαίνω για τις

Περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή

Ζωγραφίζω ένα υπολογιστή

Χρησιμοποιώ γεωμετρικά σχήματα

Εγκαθιστώ στον υπολογιστή μου από το Διαδίκτυο το πρόγραμμα ζωγραφικής TuxPaint (Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα)

Ζωγραφίζω με φαντασία

  • Κεντρική Μονάδα
  • Οθόνη
  • Πληκτρολόγιο
  • Ποντίκι