Δημιουργώ παιχνίδι στο scratch

Συνδέομαι στο https://scratch.mit.edu  με τα στοιχεία του λογαριασμού μου για την Τάξη μας

Στη συλλογή Παιχνίδια ανοίγω και παίζω με το παιχνίδι

Ακολουθώ τους αριθμούς


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

Δημιουργώ μια ανάμειξη στο παιχνίδι την οποία και την μοιράζω

Ανεβάζω σε σχόλιο στην ανακοίνωση του τοίχου της Τάξης μας τον υπερσύνδεσμο της ανάμειξης

Στην ανάμειξη

  1. χρησιμοποιώ αρχικά τον ίδιο κώδικα
  2. αλλάζω το υπόβαθρο και τα αντικείμενα

 

Αφήστε μια απάντηση