Αφίσα με τα παιχνίδια που μου αρέσουν

9η Εργασία

Αφίσα με τα παιχνίδια που μου αρέσουν

(Επιτραπέζια, παιδική χαρά, αυλή, διαδίκτυο, ηλεκτρονικά)

Βρίσκω φωτογραφίες και γράφω λίγα λόγια για το παιχνίδι και γιατί μου αρέσει

Προγράμματα:

  1. LibreOffice Writer ή άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου
  2. Περιηγητής, Διαδίκτυο
  3. Ψηφιακή τάξη

Διεργασίες

  1. Αντιγραφή – Επικόλληση εικόνας
  2. Εισαγωγή και επεξεργασία πλαισίου κειμένου
  3. Αποθήκευση στα Κοινόχρηστα ή στα Έγγραφά μου στον υπολογιστή μου.
  4. Μεταφόρτωση σε σχόλιο στην κυψέλη του μαθήματος

Αφήστε μια απάντηση