Εικόνα φτιαγμένη από ψηφία

Εικονοστοιχείο ή pixel (ακρωνύμιο του αγγλικούpictureelement, στοιχείο εικόνας) είναι ένα «σημείο» μιας εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή, για το υπολογιστικό σύστημα, ένα δείγμα πληροφορίας. Στον υπολογιστή η εικόνα αναπαριστάται υπό τη μορφή «ψηφιδωτού». Το εικονοστοιχείο είναι, απλά, μια ψηφίδα του ψηφιδωτού αυτού και, ως εκ τούτου, θεωρείται ως το μικρότερο πλήρες δείγμα μιας εικόνας. Στην οθόνη ενός υπολογιστή οι εικόνες αναπαριστώνται με «υποδιαίρεση» της οθόνης σε ένα δισδιάστατο πίνακα με στήλες και γραμμές. Κάθε «κύτταρο» σε ένα τέτοιο πίνακα είναι ένα εικονοστοιχείο. Ο αριθμός των υποδιαιρέσεων είναι επαρκώς μεγάλος, τόσο ώστε το ανθρώπινο μάτι να μη μπορεί να διακρίνει το ένα εικονοστοιχείο από το άλλο και να βλέπει την εικόνα ενιαία.

Πηγή: https://el.wikipedia.org/

Εικόνα φτιαγμένη από ψηφία

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/736

Παράσταση ασπρόμαυρης ψηφιακής εικόνας στον υπολογιστή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/741

Αφήστε μια απάντηση