Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Κάθε μαθητής ο οποίος είναι γραμμένος στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,

αποκτά προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για παράδειγμα για να επικοινωνεί με τους συμμαθητές του και

 » Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωμη ψηφιακή εικόνα

5η  Εργασία

Ο υπολογιστής μας στην μόνιμη μνήμη του (σκληρός δίσκος), ή στην παροδική (RAM),

αποθηκεύει μόνιμα ή προσωρινά

τις πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν ότι βλέπουμε στην οθόνη.

 

 » Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πίνακα εντολών scratch

4η Εργασία

Χρησιμοποιώ τις εφαρμογές

  1. LibreOffice Calc και

  2. scratch.mit.edu

Ανοίγω τον online επεξεργαστή scratch

Εισάγω ένα αντικείμενο

  1. Δοκιμάζω τις εντολές και σημειώνω το αποτέλεσμά τους σε φύλλο εργασίας https://grafis.sch.gr/index.php/s/l8dzUg9j8mLt6Zc,
  2. όπου

     » Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση-Εθνικοί Δρυμοί

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΏΝ ΔΡΥΜΩΝ

Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

  1. Χρησιμοποιούμε Πρόγραμμα Δημιουργίας Διαφανειών
    • LibreOffice Impress
  2. Φτιάχνουμε τουλάχιστον 5 διαφάνειες με εικόνες και κείμενο