Προγραμματισμός – Κίνηση αντικειμένου

2η Εργασία

Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα κατά το οποίο

3 μπάλες κινούνται συνέχεια στο χώρο σε τυχαίες κατευθύνσεις.

Να χρησιμοποιήσετε το scratch.mit.edu

Να γράψετε σε σχόλιο στην e-me τις απορίες-παρατηρήσεις σας!