Επεξεργασία Κειμένου-Δημιουργία Λίστας

2η Εργασία

Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα LibreOffice Writer

Δημιουργούμε ένα έγγραφο με περιεχόμενο

Αποθηκεύουμε το έγγραφο με το όνομά μας και τον αριθμό της εργασίας

και στη συνέχεια το μεταφορτώνουμε σε σχόλιο

στον τοίχο της κυψέλης μας στην πλατφόρμα e-me

 

Αφήστε μια απάντηση