Επεξεργασία Κειμένου-Δημιουργία Λίστας

2η Εργασία

Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα LibreOffice Writer

Δημιουργούμε ένα έγγραφο με περιεχόμενο

Αποθηκεύουμε το έγγραφο με το όνομά μας και τον αριθμό της εργασίας

και στη

 » Διαβάστε περισσότερα