Ζωγραφίζω ένα υπολογιστή!

2η Εργασία

Ζωγραφίζω ένα υπολογιστή

Χρησιμοποιώ γεωμετρικά σχήματα

Εγκαθιστώ στον υπολογιστή μου από το Διαδίκτυο το πρόγραμμα ζωγραφικής TuxPaint (Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα)

Ζωγραφίζω με φαντασία

  • Κεντρική Μονάδα
  • Οθόνη
  • Πληκτρολόγιο
  • Ποντίκι