Προγραμματισμός-Λαβύρινθος

Το πρόβλημα του Λαβυρίνθου μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους και ανάλογα να έχει και διαφορετικές λύσεις.

  • Προσπαθείστε να δώσετε λύσεις στα προβλήματα στον παρακάτω σύνδεσμο!

https://studio.code.org/hoc/1

  • Μπορείτε να εκφράσετε το πρόβλημα του οποίου τη λύση βλέπετε στο παρακάτω πρόγραμμα;


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

 

 

Αφήστε μια απάντηση