Προγραμματισμός-Λαβύρινθος

Το πρόβλημα του Λαβυρίνθου μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους και ανάλογα να έχει και διαφορετικές λύσεις.

  • Προσπαθείστε να δώσετε λύσεις στα προβλήματα στον παρακάτω σύνδεσμο!

https://studio.code.org/hoc/1

  • Μπορείτε να εκφράσετε το πρόβλημα του οποίου τη λύση βλέπετε στο παρακάτω πρόγραμμα;

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2η Εργασία

 

Για να δημιουργήσετε τον παραπάνω εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή εφαρμογή  https://bubbl.us/

Προσπαθείστε να φτιάξετε  έναν ακόμη εννοιολογικό χάρτη

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2462

Γράψτε σε σχόλιο στην  » Διαβάστε περισσότερα