Η Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται η χρησιμότητα και η ανάγκη χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι μαθητές πλέον μαθαίνουν να χρησιμοποιούν στο σπίτι τους, κατά την μελέτη των μαθημάτων τους και εκπόνηση των εργασιών τους τον υπολογιστή τους και τα σχετικά προγράμματα.

 » Διαβάστε περισσότερα