Ο εποικισμός του Άρη!

Ερευνούμε:

  1. Μπορεί να κατοικηθεί ο Άρης από ανθρώπους;
  2. Τι γνωρίζουμε για τον πλανήτη Άρη;

Συλλέγουμε πληροφορίες σε ένα έγγραφο κειμένου, και αποθηκεύουμε εικόνες!

Δεν ξεχνάμε να αντιγράφουμε και τις πηγές πληροφόρησης στο έγγραφό μας!

Δημιουργούμε

Μια ιστορία για τον εποικισμό του Άρη

Δεν ξεχνάμε

Χρόνο, που βρισκόμαστε, τι έχει προηγηθεί, τι σκοπό έχουμε. Περιγράφουμε, διηγούμαστε την κατάσταση!

Αφίσα με την ιστορία μας

Η Ευρώπη στον Άρη ESA

Η Αμερική στον Άρη NASA

Αφήστε μια απάντηση