Το φως

Το φως

Ερευνητική εργασία

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4 τουλάχιστον ατόμων

Τι θα φτιάξουμε

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με έννοιες που σχετίζονται με το φως 

Γνωρίζουμε καινούργιες έννοιες και εμπλουτίζουμε τους εννοιολογικούς χάρτες

Φτιάχνουμε παρουσιάσεις με θέμα το φώς

Φτιάχνουμε παιχνίδια με θέμα το φώς και το καραγκιόζη

Ζωγραφίζουμε τη σκιά

Παρατηρούμε τα φαινόμενα

Φωτορρύπανση

Ανάκλαση και διάχυση του φωτός

anaklasi

Τα χρώματα

Έγχρωμη όραση

Η σκιά

Ήλιος-Γη-Σελήνη