Λογιστικό γραφείο

Ευχαριστούμε πολύ το Λογιστικό γραφείο του Ευάγγελου Αργύρη για την ευγενική χορηγία σε βρεγμένα χαρτιά και μικρές κούτες για την αξιοποίηση τους απο την επιχείρηση μας.