Το blog του Φώτη Γιαννακόπουλου

Παρέχεται από το Blogs.sch.gr

STEM EDUCATION – ARDUINO – S4A

Δεκ 201812

Η STEM εκπαίδευση με τη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής, σύμφωνα με έρευνες, μπορεί να είναι ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για την εμπλοκή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με την  χρήση απλών μοντέλων ρομποτικής και την δημιουργία σωστά οργανωμένων διδακτικών σεναρίων σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών (P. Michalopoulos, S. Mpania, A. Karatrantou, Ch. Panagiotakopoulos, 2016). 

Σύμφωνα με τους Σταυρόπουλος και Οικονομίδης (2017) η εκπαιδευτική ρομποτική  είναι μία καινοτόμος δραστηριότητα, η οποία:

  • Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης.
  • Χάρη στη διεπιστημονικότητα που την χαρακτηρίζει, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων STEM δημιουργώντας κίνητρα στους μαθητές για εμπλοκή με τις επιστήμες του STEM.

Η ενασχόληση των παιδιών με ρομποτικές κατασκευές μπορεί να αναδείξει δύσκολες γνωστικές έννοιες που συνδέονται με ποικίλα διδακτικά αντικείμενα όπως οι Φυσικές Επιστήμες, τη Τεχνολογία, τα Μαθηματικά, με αναπαραστατικό και καινοτόμο τρόπο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η εκπαιδευτική ρομποτική, όπου αποτελεί ένα εργαλείο μάθησης, μπορεί να αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση πειραματισμών και τη διερεύνηση σχέσεων σε διδακτικές παρεμβάσεις (Φράγκου, 2009)

Αναπόσπαστο εργαλείο της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι η υπολογιστική πλατφόρμα του Arduino. Το Arduino (http://www.arduino.cc) είναι μια ανοικτού-κώδικα υπολογιστική πλατφόρμα, βασισμένη σε εύχρηστο υλικό και λογισμικό και προορίζεται για τη δημιουργία διαδραστικών εργασιών.

Παρακάτω ακολουθούν φύλλα εργασίας για την αξιοποίηση του Arduino από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντησηTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων