Μεσόγειος ΣΟΣ- 4η αποστολή

Η 4η αποστολή μας στάλθηκε από την Ελλάδα και από την Νηπιαγωγείο μας. Κάναμε χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και ενός προγράμματος επεξεργασίας βίντεο και να η αποστολή μας.

https://app.nearpod.com/presentation?pin=53B2B21AB8DF8CB61A7B595F550A24F1-1