Ετίκετες Ποιότητας Etwinning

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας ασχολήθηκε με 3 προγράμματα στο eTwinning. Και στα 3 έλαβε ετικέτες ποιότητας.

Δύο από αυτές έλαβαν και την Ευρωπαική Ετικέτα Ποιότητας, ως την ανώτερη αναγνώριση ποιότητας έργου.

Τί είναι το eTwinning?

Τι είναι η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας?

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) αξιολογεί τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Η αίτηση γίνεται μέσω του eTwinning desktop σας- περιοχή έργα. Μόλις η αίτηση γίνει αποδεκτή ή απορριφθεί, θα σας σταλεί σχετική ειδοποίηση με e-mail και στο dektop σας.

Προκειμένου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης να χορηγήσει την Ετικέτα Ποιότητας σε ένα έργο πρέπει να πληρούνται 5 προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Το έργο πρέπει να έχει κοινούς στόχους και σχέδιο.
  2. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό του.
  3. Ο εκπαιδευτικός, που υποβάλλει την αίτηση, πρέπει να έχει συνεισφέρει σημαντικά στο έργο.
  4. Πρέπει να εμφανίζεται ένας ορισμένος βαθμός συνεργασίας.
  5. Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να είναι εμφανή.

 

 

Αφήστε μια απάντηση