Μηχανική Ισορροπία- Κέντρο Βάρους

Γενικά θεωρείται ότι η Βαρύτητα εφαρμόζεται σε κάθε σημείο ενός σώματος έλκοντας αυτό προς το κέντρο της Γης. Έτσι όλες οι δυνάμεις που ασκούνται σ΄ ένα σώμα λόγω της σμίκρυνσης αυτού σε σχέση με την ακτίνα της Γης θεωρούνται παράλληλες. Η συνισταμένη όλων αυτών ονομάζεται βάρος του σώματος. Το σημείο εφαρμογής αυτής της συνισταμένης πάνω στο σώμα ονομάζεται κέντρο βάρους του σώματος. Σε περίπτωση που το πεδίο βαρύτητας είναι ομοιογενές σε όλο τον χώρο που καταλαμβάνει το σώμα και η πυκνότητα του σώματος έχει ομοιόμορφη κατανομή, το κέντρο βάρους είναι το ίδιο σημείο με το κέντρο μάζας του σώματος.

Το κέντρο βάρους αποτελεί το σημείο εκείνο του σώματος που επιδέχεται υποστήριξη προκειμένου να ισορροπήσει υπό την ενέργεια της βαρύτητας.

Ένας ορισμός της μηχανικής ισορροπίας είναι:

‘Ενα σύστημα βρίσκεται σε μηχανική ισορροπία όταν το άθροισμα των δυνάμεων και ροπών, σε κάθε σωματίδιο που αποτελεί το σύστημα, είναι μηδέν.
Ένα σωματίδιο σε μηχανική ισορροπία δεν υπόκειται σε γραμμικές ή περιστροφικές επιταχύνσεις, εντούτοις μπορεί να μετατοπίζεται ή να περιστρέφεται έχοντας σταθερή ταχύτητα.

Εμείς στο Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας, πήραμε ένα μπουκάλι νερού, το τρυπήσαμε στο καπάκι, βάλαμε στην τρύπα ένα μολύβι και φτιάξαμε μία συμμετρική πεταλούδα. Τη ζωγραφίσαμε και στα δύο φτερά της στηρίξαμε από έναν συνδετήρα.

Κέντρο βάρους- ισορροπία σε ένα μολύβι

Φτιάξαμε κι ένα συμμετρικό ρομπότ, το ζωγραφίσαμε και στα δύο άκρα του, κολλήσαμε δύο κέρματα ίδια.

Ρομπότ ισορροπίας

Δημιουργός: nneocho, στις: 03-05-2020, διάρκεια: 00:00:10

Το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας ετοιμάζει πανηγύρι επιστημών κατά την διάρκεια της επιδημίας του Covid-19.

Αφήστε μια απάντηση