ΦΥΣΙΚΑ Ε – ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου είναι τα Φυσικά. Δυστυχώς πολλές φορές κυριαρχεί η αντίληψη ότι είναι “δύσκολο”, “απαιτητικό” μάθημα, που “δεν είναι για όλους”. Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, στην απόκτηση γνώσεων για θεωρίες, νόμους, αρχές, στην απόκτηση ικανότητας λογικής αντιμετώπισης καταστάσεων, στην καλλιέργεια της …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΦΥΣΙΚΑ Ε – ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ’ »